Wyniki matur 2020. Gdzie je sprawdzić? Kiedy będą dostępne? Jak się zalogować?

Wyniki matur 2020. Uczniowie, którzy w w czerwcu 2020 r. przystąpili do egzaminu dojrzałości już niedługo będą mogli sprawdzić jego wyniki. Podpowiadamy, gdzie i w jaki sposób sprawdzić wyniki egzaminu maturalnego.

Maturzyści, którzy przystąpili do egzaminu w terminie głównym oraz dodatkowym, mogą sprawdzić wyniki matur już 11 sierpnia. Aby sprawdzić wyniki nie trzeba wychodzić z domu. Po zalogowaniu się w serwisie OKE można je sprawdzić online.

Wyniki matur 2020. Kiedy będą dostępne? Jak je sprawdzić?

Matury zazwyczaj odbywają się na początku maja. Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa, termin egzaminów został przesunięty. Matury odbywały się od 8 do 29 czerwca. Zgodnie z zapowiedzią Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, wyniki egzaminu dojrzałości zostaną udostępnione uczniom 11 sierpnia pomiędzy godz. 8 i 10.

Aby sprawdzić wyniki matur, wystarczy komputer oraz dostęp do internetu. Wyniki zostaną opublikowane na stronach właściwych Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. Po wejściu na odpowiednią stronę internetową, należy wyszukać zakładki "uczeń". Następnie należy wpisać swój numer PESEL oraz hasło, które uczeń powinien otrzymać w szkole. W ten sposób, uczeń otrzyma wyniki swoich egzaminów.

Wyniki matur 2020. Poprawkowicze poznają wyniki swoich matur dopiero we wrześniu

Egzamin maturalny uznaje się za zaliczony, jeśli uczeń uzyskał co najmniej wynik 30 proc. z trzech obowiązkowych egzaminów: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego. W normalnych warunkach, egzaminem obowiązkowym jest również egzamin ustny z języka polskiego oraz języka obcego. Ze względu na sytuację epidemiologiczną zrezygnowano z tej formy sprawdzenia wiedzy uczniów.

W przypadku niezaliczenia jednego egzaminu, istnieje możliwość jego poprawy. Sesja maturalna w terminie poprawkowym odbędzie się we wtorek 8 września o godz. 14. Uczniowie, którzy przystępują do egzaminu w terminie poprawkowym, poznają wyniki swoich testów do dnia 30 września.

Zobacz wideo Wybuch w Bejrucie. Saletra amonowa już wcześniej była przyczyną wielu eksplozji
Więcej o: