Zgromadzenie Narodowe. Kiedy? Czym ono jest? W jakich sytuacjach dochodzi do jego zwołania?

Zgromadzenie Narodowe jest sytuacją, w której posłowie i senatorowie spotykają się na wspólnych obradach. W Polsce jest ono uznawane za szczególną formę wspólnego działania Sejmu i Senatu.

6 sierpnia w Sejmie odbędzie się Zgromadzenie Narodowe, przed którym Andrzej Duda złoży przysięgę w związku z objęciem urzędu prezydenta na drugą kadencję. Czym to Zgromadzenie jest i w jakich sytuacjach jest zwoływane?

Zgromadzenie Narodowe. Co to jest?

W najbardziej ogólnym znaczeniu, Zgromadzenie Narodowe to nic innego, jak wspólne obrady Sejmu i Senatu, któremu przewodniczy marszałek Sejmu. W jego zastępstwie obrady może również przeprowadzać marszałek Senatu. Kompetencje, jakie posiada Zgromadzenie Narodowe przede wszystkim odnoszą się do relacji na linii Parlament - Prezydent RP.

Geneza Zgromadzenia Narodowego sięga II Republiki Francuskiej. Z biegiem czasu wiele krajów demokratycznych, w tym Polska postanowiło przejąć ją i wdrożyć w swoje struktury.

Pierwsze Zgromadzenie Narodowe w Polsce odbyło się 9 grudnia 1922 roku i dotyczyło dokonania wyboru prezydenta RP. Przy okazji kolejnych Zgromadzeń dokonywano ponadto w ich trakcie odebrania przysięgi od prezydenta, zaś od 1989 roku dochodziło między innymi do uchwalenia Małej Konstytucji, Konstytucji RP czy regulaminu Zgromadzenia Narodowego.

Zgromadzenie Narodowe. Kiedy się zwołuje?

Sytuacje, które warunkują zwołanie wspólnych obrad Sejmu i Senatu zapisane są w Konstytucji RP. Należą do nich:

  • przyjęcie przysięgi prezydenta RP podczas obejmowania przez niego urzędu,
  • uznanie trwałej niezdolności prezydenta RP do sprawowania urzędu z uwagi na stan zdrowia (w sytuacji konieczności),
  • wygłoszenie przez prezydenta RP orędzia, skierowanego do Zgromadzenia,
  • postawienie prezydenta RP w stan oskarżenia przez Trybunałem Stanu,
  • uchwalenie regulaminu Zgromadzenia Narodowego.

Zgromadzenie Narodowe nie jest czymś nadrzędnym wobec izb parlamentu. Do jego kompetencji należą ściśle określone działania, które nie pokrywają się z odrębną działalności Sejmu lub Senatu.

Zobacz wideo Rafał Trzaskowski po spotkaniu z Andrzejem Dudą: Te wybory nie były równe
Więcej o: