Unieważnienie ślubu kościelnego. Z jakich powodów może do niego dojść? Jakie są koszty rozwodu?

Do unieważnienia ślubu kościelnego dochodzi relatywnie dosyć często. Najczęstszymi przyczynami są niezgodności pomiędzy małżonkami dotyczące wierności czy też kwestii finansowych lub zawodowych.

Do unieważnienia małżeństwa uważanego za ważne zgodnie z prawem kościelnym dochodzi w sytuacji, gdy faktycznie nie spełniało ono przynajmniej jednego z zasadniczych elementów wymaganych do zawarcia związku małżeńskiego.

Unieważnienie ślubu kościelnego - zasady i opłaty

Zgodnie z tym co głosi prawo kanoniczne, związek małżeński zawierany przed Bogiem jest nierozerwalny. Mimo wszystko powodów, dla których może dojść do stwierdzenia nieważności stosunku małżeńskiego jest relatywnie całkiem sporo. Panuje powszechna opinia, w myśl której proces związany z unieważnieniem ślubu kościelnego może trwać latami.

W rzeczywistości proces unieważniający stosunek małżeński prowadzony jest w trybie zwyczajnym, a w największej liczbie przypadków zajmuje to od roku do nawet pięciu lat. Koszty rozwodu kościelnego mogą sięgnąć nawet trzech tysięcy złotych.

Przy procesie rozwodowym sąd zwraca uwagę na pozew o rozwód cywilny, który złożono wcześniej i kosztuje około 600 złotych. Bardzo ważne jest również to, kto złożył pozew oraz z czyjej winy orzeczono rozwód. Daje to możliwość przejścia do procesu unieważniania ślubu kościelnego.

Powody unieważnienia ślubu kościelnego

Przyczyną stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego mogą być trzy grupy powodów:

 • Przeszkody zrywające, od których nie uzyskano dyspensy;
 • Wady zgody małżeńskiej;
 • Brak formy kanonicznej.

Zgodnie z prawem kanonicznym do przeszkód zrywających należą m.in:

 • przeszkoda wieku,
 • przeszkoda pokrewieństwa,
 • przeszkoda powinowactwa,
 • przeszkoda święceń,
 • przeszkoda profesji zakonnej,
 • przeszkoda pokrewieństwa prawnego,
 • przeszkoda niemocy płciowej,
 • przeszkoda różnej religii (możliwa dyspensa).

Małżeństwo może zostać nieważnie zawarte z powodu braków dotyczących zgody małżeńskiej, tj:

 • pozbawienia używania rozumu;
 • poważnego braku rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich;
 • niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej;
 • podstępu przy zawieraniu małżeństwa;
 • symulacji;
 • wykluczenia jakiegoś z istotnych przymiotów lub elementów małżeństwa (jedność, nierozerwalność, zrodzenie i wychowanie potomstwa);
 • zawierania małżeństwa pod warunkiem;
 • przymusu i bojaźni.
Zobacz wideo Natalia Karczmarczyk zdradza, kto aktualnie jest w Team X [Koło Plotka Extra]
Więcej o: