Premier Mateusz Morawiecki wprowadził w całej Polsce drugi stopień alarmowy Bravo-CRP

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie, które wprowadza na terenie całego kraju II stopień alarmowy Bravo-CRP. Ostrzeżenie zostało podjęte w związku z zagrożeniami w cyberprzestrzeni związanymi z nadchodzącymi wyborami prezydenckimi.

Drugi stopień alarmowy wszedł w życie w piątek, 26 czerwca o godzinie 00:01 i będzie obowiązywał do wyborczej niedzieli, 29 czerwca do godziny 23:59.

Stopień alarmowy i wykonywane działania

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wypisało wszystkie działania, realizowane po wprowadzeniu stopnia alarmowego Bravo-CRP. Przede wszystkim prowadzone jest wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej, a także weryfikowanie potencjalnych aktów naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

W ramach tego stopnia dochodzi również do stałego sprawdzania dostępności usług elektronicznych, informowania personelu instytucji o konieczności zachowania zwiększonej czujności, zapewnienia dostępności w trybie alarmowym personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo systemów czy też wprowadzenia 24-godzinnych dyżurów administratorów kluczowych systemów.

Zasady wprowadzania stopnia alarmowego

Możliwość wprowadzenia stopnia alarmowego Bravo-CRP w Polsce reguluje ustawa z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych. - Stopień BRAVO-CRP był już wprowadzany m.in. w trakcie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów parlamentarnych - podaje w komunikacji MSWiA.

Za wprowadzanie, zmiany i odwołanie stopnia alarmowego w drodze zarządzenia odpowiedzialny jest Prezes Rady Ministrów. Wcześniej jednak musi zasięgnąć opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych, a także szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zobacz wideo Ukradł samochód, a następnie próbował porzucić go na zalanej deszczówką ulicy
Więcej o: