Matura 2020. Kiedy odbędą się egzaminy poprawkowe? [data, deklaracje]

Ósmego czerwca ruszają matury. Jeśli już teraz wiesz, że egzamin dojrzałości nie poszedł po twojej myśli, to warto dowiedzieć się, kiedy będzie możliwość jego poprawy. Ze względu na pandemię koronawirusa, terminy egzaminów zostały przesunięte oraz zmieniły się zasady ich przeprowadzania. Kiedy są egzaminy poprawkowe?

Do egzaminu poprawkowego może przystąpić osoba, która nie zdała egzaminu z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej. Dodatkowym wymogiem jest to, aby uczeń w podstawowym terminie przystąpił do wszystkich egzaminów obowiązkowych w formie pisemnej  oraz do co najmniej jednego egzaminu rozszerzonego, a testy te nie zostały unieważnione.

Matura poprawkowa 2020 - do kiedy deklaracja o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego?

Wyniki egzaminu maturalnego (indywidualne, krajowe oraz wg województw) z sesji czerwcowej (termin główny) i lipcowej (termin dodatkowy) zostaną ogłoszone 11 sierpnia 2020r., a w przypadku egzaminu poprawkowego – 30 września 2020 r.

Uczeń, który nie zaliczył egzaminu w ciągu 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 14 sierpnia) składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu w termin poprawkowym.

Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu publikuje się do 28 sierpnia na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Matura poprawkowa 2020 - data

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się we wtorek 8 września 2020r.o godz. 14:00.

Z kolei część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym nie jest przeprowadzana.

Zobacz wideo Zasady organizacji egzaminów w dobie pandemii. Co się zmieni?
Więcej o: