Matura 2019. Co było na maturze z języka polskiego? [TEMATY WYPRACOWAŃ]

W poniedziałek 8 czerwca 2020 odbędzie się matura pisemna z języka polskiego. O godzinie 9 zdający napiszą egzamin na poziomie podstawowym, a o 14 - na poziomie rozszerzonym. Jakie były tematy wypracowań w ubiegłym roku? Przypominamy, co było na maturze 2019.

Choć matura 2020 będzie inna niż egzaminy dojrzałości z poprzednich lat, arkusze egzaminacyjne będą skonstruowane w podobny sposób. Zarówno na maturze z języka polskiego na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, uczniowie będą mieli do wyboru dwa tematy wypracowania. Jakie? Tego dowiemy się już niedługo. Tymczasem przypominamy, o czym pisali maturzyści w 2019 roku.

Zobacz wideo Zasady organizacji egzaminów w dobie pandemii. Co się zmieni?

Matura 2019. Co było na maturze z polskiego na poziomie podstawowym?

Na maturze 2019 z języka polskiego na poziomie podstawowym uczniowie mogli wybrać jeden z poniższych tematów wypracowania:
  1. Czym dla człowieka może być wolność? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Dziadów cz. III, całego dramatu Adama Mickiewicza oraz wybranego tekstu kultury.


  2. Zinterpretuj podany utwór (wiersz Anny Świrszczyńskiej "Samotność"). Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij.

Wypracowanie na maturze z języka polskiego na poziomie podstawowym powinno mieć co najmniej 250 słów. Na wypełnienie całego arkusza egzaminacyjnego zdający mieli 170 minut. Za wypracowanie można było otrzymać od 0 do 50 (za wszystkie zadania można było otrzymać łącznie 70 punktów). 

Matura 2019. Co było na maturze z polskiego na poziomie rozszerzonym?

Uczniowie, którzy podeszli do matury z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, mieli do wyboru takie tematy:
  1. Określ, jaki problem podejmuje Józef Tischner w podanym tekście ("Filozofia dramatu"). Zajmij stanowisko wobec rozwiązania przyjętego przez autora, odwołując się do tego tekstu oraz innych tekstów kultury.


  2. Dokonaj interpretacji porównawczej podanych tekstów (wiersz Kazimiery Zawistowskiej "Chciałabym, z tobą poszedłszy..." oraz wiersz Bolesława Leśmiana "Dusza w niebiosach").

Egzamin z polskiego na poziomie rozszerzonym składa się wyłącznie z wypracowania. Na jego napisanie uczniowie mają 180 minut. Za swój tekst mogą dostać od 0 do 40 punktów.

Więcej o: