Komisja wyborcza 2020. Ile płacą? Gdzie się zgłosić? Jakie są wymagania?

Niebawem zakończy się rekrutacja do komisji wyborczych, które będą sprawowały kontrolę nad poprawnością głosowania na prezydenta. Kandydaci do pracy w tej roli muszą spełnić określone wymagania. Sprawdziliśmy, ile można na tym zarobić, gdzie należy się zgłosić i jakie warunki spełniać, aby zasiąść w komisji.
Zobacz wideo Kto powinien ponieść odpowiedzialność za koszty majowych wyborów?

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała, że wybory prezydenckie odbędą się 28 czerwca. Kampania wyborcza rozpocznie się po opublikowaniu postanowienia marszałek Sejmu w dzienniku ustaw. W piątek 5 czerwca mija z kolei termin na zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetów wyborczych.

Komisja wyborcza 2020. Kto i w jaki sposób może się dostać?

Na oficjalnej stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej opublikowano wymogi, jakie musi spełniać kandydat do pracy w komisji. "Kandydatem do składu okręgowej komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która jest obywatelem polskim, najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat, nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu, nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu" - czytamy w oświadczeniu na stronie.

Co więcej, kandydatem do składu komisji może być również obywatel Unii Europejskiej, niebędący jednocześnie obywatelem polskim. W dniu zgłoszenia musi on mieć ukończone 18 lat i nie może być pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim UE, którego jest obywatelem.

Z drugiej strony, kandydatem do komisji nie może być kandydat w wyborach, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy i finansowy komitetu wyborczego, urzędnik wyborczy, mąż zaufania, obserwator społeczny czy osoba będąca w stosunkach rodzinnych do kandydatów w wyborach.

Chcąc zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej, należy skontaktować się z komitetem wyborczym lub bezpośrednio zgłosić swoją kandydaturę urzędnikowi wyborczemu poprzez urząd gminy - informuje PKW.

Komisja wyborcza 2020. Ile płacą?

Wszyscy członkowie komisji wyborczych za udział w głosowaniu otrzymują diety. Państwowa Komisja Wyborcza już w ubiegłym roku podniosła stawki w ramach posiadanych środków przewidzianych w budżecie diety.

Przewodniczący komisji otrzymają po 500 zł, zastępcy przewodniczącego po 400 zł, natomiast członkowie komisji po 350 zł. Względem poprzednich stawek oznacza to wzrost o ponad 100 proc.

Więcej o: