Abonament RTV 2020 zwolnienia - Kto nie musi płacić abonamentu? Ile trzeba płacić w 2020 roku?

Wysokość abonamentu radiowo-telewizyjnego określana jest przez KRRiT. Ile w 2020 roku wynosi opłata za abonament RTV? Jaka grupa osób jest zwolniona z opłat?
Zobacz wideo

Zgodnie z wyliczeniami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizyjnej opłata abonamentowa za korzystanie z radia w 2020 roku wyniesie siedem złotych miesięcznie, co daję kwotę 84 złotych w ciągu 12 miesięcy. W przypadku pakietu telewizji i radia miesięczna opłata podwyższona zostaje do kwoty 22,70 złotych (w ciągu roku jest to więc koszt 272,40 złotych). Opłacając abonament z góry możemy liczyć na zniżkę.

Abonament RTV w 2020 roku - kto jest zwolniony z opłat?

Niektóre grupy osób są zwolnione z opłat za abonament radiowo-telewizyjny. Zgodnie z rozporządzeniem z 2019 roku opłaty tej nie muszą płacić osoby, które:

  • ukończyły 75 rok życia
  • zaliczone są do I grupy inwalidzkiej
  • pobierają świadczenie emerytalne
  • dostają zasiłek opiekuńczy
  • są kombatantami będącymi inwalidami wojennymi lub wojskowymi
  • ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Opłatę za abonament RTV można uiścić we wszystkich placówkach Poczty Polskiej lub przez stronę internetową poczty. Aby zapłacić abonament trzeba posiadać numer rachunku bankowego abonenta nadawany podczas rejestracji odbiorników. Numer ten można ustalić dzwoniąc pod numer (+48) 43 842 06 06. Wpłaty należy dokonać do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Więcej o: