Spowiedź święta. Czy przed Bożym Narodzeniem trzeba się wyspowiadać? Modlitwy przed i po spowiedzi

Za niewiele ponad tydzień usiądziemy przy wigilijnym stole. Aby przeżyć Boże Narodzenie w godny sposób, wierni Kościoła katolickiego przygotowują się do nich m.in. poprzez spowiedź świętą. Czy jest ona obowiązkowa? Jak modlić się przed i po spowiedzi?

Kościół zobowiązuje wiernych do przyjmowania Eucharystii przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym. Choć w przypadku Wigilii i Bożego Narodzenia nie jest to konieczne, duchowni namawiają do tego, aby robić to w czasie wszystkich świąt religijnych. Kościół nakazuje także wiernym, aby przystąpili do spowiedzi świętej co najmniej raz w roku. Przepisy wspólnoty nie wskazują jednak okresu liturgicznego, w którym należy to zrobić. 

Istotną częścią spowiedzi świętej jest modlitwa przed i po sakramencie. Jak się modlić przed podejściem do konfesjonału i po uzyskaniu rozgrzeszenia? Prezentujemy kilka możliwych wariantów.

Modlitwa przed spowiedzią - wersja 1

Panie Jezu, chcę Ci wyznać z całą szczerością wszystkie moje grzechy. Dlatego proszę Cię, daj mi Twego Ducha, aby oświecił moje serce i rozum, bym przypomniał sobie wszystko zło, jakiego się dopuściłem od ostatniej spowiedzi świętej w moich słowach, myślach, uczynkach i zaniedbaniach. Amen.

Modlitwa przed spowiedzią - wersja 2

Wszechmogący i miłosierny Boże, oświeć mój umysł, abym poznał grzechy, które popełniłem, i odmień moje serce, abym szczerze nawrócił się do Ciebie. Niech Twoja miłość zjednoczy mnie z wszystkimi, którym wyrządziłem krzywdę. Niech Twoja dobroć uleczy moje rany, umocni moja słabość. Niech Duch święty obdarzy mnie nowym życiem i odnowi we mnie miłość, aby w moich czynach zajaśniał obraz Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Modlitwa przed spowiedzią - wersja 3 

Przyjdź Duchu Święty. Oświeć mój rozum, bym poznał moje grzechy. Wzbudź w moim sercu żal i spraw, bym szczerze dążył do poprawy.

>>> Dlaczego Boże Narodzenie obchodzimy akurat 25 grudnia?

Zobacz wideo

Modlitwa po spowiedzi - wersja 1

Boże, Ty swoją laską przemieniasz grzeszników w sprawiedliwych, a pogrążonym w smutku dajesz radość z nowego życia; wspieraj mnie swoimi darami, abym otrzymawszy usprawiedliwienie przez wiarę, mężnie trwał w życiu łaski. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa po spowiedzi - wersja 2

Panie Boże, który odnowiłeś nas na podobieństwo swojego Syna, spraw, abyśmy doznawszy miłosierdzia, świadczyli wśród świata o Twojej miłości. Przyrzekam, mój Jezu, że uczynię wszystko, bym Cię nie zasmucał grzechami. Duchu Święty dopomóż mi, bym zachował czystą duszę i unikał grzechu

Modlitwa po spowiedzi - wersja 3

Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości; odwróć oblicze swe od moich grzechów i wymaż wszystkie moje przewinienia; stwórz, Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Panie Jezu, Synu Boży, zmiłuj się nade mną.

Więcej o: