Trzej Królowie. Kim są Kacper, Melchior i Baltazar? Jakie dary przynieśli Jezusowi?

Kim są Trzej Królowie, którzy według Ewangelii wg św Mateusza mieli pokłonić się małemu Jezusowi? Naukowcy wciąż zastanawiają się, czy postaci te rzeczywiście istniały. Przyjęło się jednak, że Trzej Królowie to Kacper, Melchior i Baltazar.

Naukowcy mają wątpliwości co do tego, czy Trzej Królowie rzeczywiście istnieli. Zapis, który mówi, że trzej mędrcy pokłonili się nowonarodzonemu Jezusowi znajduje się wyłącznie w Ewangelii św. Mateusza. Co więcej, Biblia nie wymienia ich imion, nie mówi, że było ich trzech i nie nazywa ich królami. W Piśmie Świętym czytamy:

Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: "Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon". (...) A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny.

>>> Dlaczego Boże Narodzenie obchodzimy akurat 25 grudnia?

Zobacz wideo

Trzej Królowie. Czy Mędrcy ze wschodu to postaci historyczne?

Wśród egzegetów Pisma Świętego wciąż trwa dyskusja na temat tego, kim byli tzw. Trzej Królowie i czy rzeczywiście istnieli. Wielu badaczy uważa, że nie są oni postaciami historycznymi, a opowieść o nich jest literacką formę katechetyczną.

Mimo że opowieść o Trzech Królach budzi wiele wątpliwości, ma zasadnicze znaczenie teologiczne. Ukazuje, że Jezus od momentu urodzenia jest zapowiedzianym mesjaszem, a jego misja jest uniwersalna. Pokłon Trzech Króli można z kolei interpretować jako symboliczną zapowiedź uznania przez świat pogański Jezusa jako pomazańca bożego.

Trzej Królowie. Jakie dary przynieśli Jezusowi?

Biblia nie wymienia imion Mędrców ze Wschodu, ale w chrześcijaństwie zachodnim przyjęło się, że są to Kacper, Melchior i Baltazar. Imiona te nadano tym postaciom w średniowieczu. Tradycja mówi także, że Trzej Królowie przynieśli Jezusowi dary - złoto, kadzidło i mirrę. To właśnie dlatego, że dary są trzy, przyjęło się, że i mędrców było trzech. Złoto jest symbolem godności królewskiej, mirra – wypełnienia proroctw i zapowiedzią śmierci Zbawiciela, kadzidło godności kapłańskiej

Więcej o: