CBA zatrzymało siedem osób związanych JSW. Narazili spółkę na strat nawet pół miliona złotych

CBA zatrzymało siedem osób, którym zostaną postanowione zarzuty w gliwickiej prokaruturze. Niegospodarne zarządzanie Kopalnia Węgla Kamiennego Pniówek naraziło JSW na straty w wysokości nawet pół miliona złotych.

Jak podaje Informacyjna Agencja Radiowa, Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało siedem osób w związku z niegospodarnością w Kopalni Węgla Kamiennego Pniówek. Według obliczeń CBA, działalność tych osób naraziła firmę na straty wysokości pół miliona złotych.

Katowicka Delegatura CBA prowadzi nowe śledztwo, dotyczące doprowadzenia Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. do niekorzystnego rozporządzania mieniem. Zatrzymano jednego obecnego oraz 3 byłych pracowników KWK Pniówek piastujących stanowiska kierownicze. Do tej grupy dołączyły trzy osoby z firm na Śląsku, które odpowiadały za realizację umów na usługi i dostawy urządzeń do kopalni.

CBA aresztowało osoby związane z JSW za zawieranie fikcyjne umowy

Materiały jakimi dysponuje CBA, wskazują na to, że zatrzymane osoby zgłaszały do Zarządu JSW wnioski o przeprowadzenie prac, które nie były możliwe do wykonania. Mimo posiadania wiedzy na ten temat, rzeczone osoby zatwierdzały ich wykonanie, a ponadto potwierdzały dostawy materiałów, które nie istniały. Roboty określone w fikcyjnych umowach, najpewniej były wykonywane przez pracowników kopalnianego oddziału elektrycznego. Dostawcy z kolei mieli dostarczać urządzenia o niewłaściwych parametrach, a część z nich w ogóle nie dotarła do zamawiających. Umowy te dotyczyły między innymi remontu instalacji oświetleniowej w budynku suszarni flotokoncentratu, modernizacji mechanicznej wentylacji wyciągowej w obiekcie zbiorników węgla surowego, wykonania nowej instalacji oświetleniowej w budynku załadowni węgla. Zatrzymani usłyszą zarzuty w Prokuratorze Okręgowej w Gliwicach.

Zobacz wideo
Więcej o: