Egzamin zawodowy 2019. Kiedy i gdzie można sprawdzić wyniki?

Egzamin zawodowy 2019 w sesji letniej odbywał się w dniach 17 czerwca - 4 lipca. Z harmonogramu, który zaprezentowała CKE, wynika, że wyniki tego egzaminu zostaną ogłoszone 30 sierpnia, a więc dzisiaj. Gdzie można je sprawdzić?
Zobacz wideo

Przypomnijmy, że egzamin zawodowy składa się z dwóch części: pisemnej oraz praktycznej. Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, abiturienci muszą otrzymać co najmniej 50 procent punktów z części pisemnej oraz 75 procent punktów z części praktycznej egzaminu. 

Egzamin zawodowy 2019 - sesja letnia. Świadectwa i dyplomy trafiły już do szkół

Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji
czerwiec – lipiec 2019 został wyznaczony na 30 sierpnia. Tego samego dnia do szkół, placówek i pracodawców oraz podmiotów, które prowadzą kwalifikacyjne kursy zawodowe, trafią nie tylko wyniki, ale także świadectwa oraz dyplomy dla absolwentów szkół zawodowych. 

Egzamin zawodowy 2019 - wyniki. Gdzie można je sprawdzić?

Wyniki egzaminu zawodowego 2019 można odebrać w szkole, w której zdawało się egzamin lub sprawdzić przez internet, wchodząc na stronę odpowiedniej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Linki do stron wszystkich OKE podajemy poniżej:

Dostęp do swoich wyników zdający mogą uzyskać po zalogowaniu się na odpowiedniej stronie internetowej za pomocą loginu i hasła otrzymanego w szkole macierzystej.

Więcej o: