Awaria w oczyszczalni ścieków "Czajka". Jak działa najnowocześniejsza warszawska oczyszczalnia?

We wtorek 27 sierpnia doszło do poważnej awarii oczyszczalni ścieków "Czajka" w Warszawie, która jest jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce. "Czajka" została zmodernizowana w 2012 roku. Może przyjąć 435 tys. metrów sześciennych ścieków na dobę.
Zobacz wideo

W związku z awarią kolektora dostarczającego ścieki do oczyszczalni ścieków "Czajka" w Warszawie prezydent stolicy Polski Rafał Trzaskowski zwołał pilnie sztab kryzysowy. Poinformował, że ze względu na awarię zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji podjął decyzję o kontrolowanym zrzucie nieczystości do Wisły. Do największej z polskich rzek wpadają co sekundę trzy metry sześcienne ścieków.

Warszawa. Oczyszczalnia "Czajka". Kiedy powstała? W jaki sposób ją modernizowano?

Oczyszczalnia ścieków "Czajka" została zaprojektowana na początku lat 70. XX wieku. Jej budowa rozpoczęła się w 1976 z terminem roku, a działać zaczęła w roku 1991. W związku z zaostrzeniem przepisów ochrony środowiska zaistniała potrzeba modernizacji oczyszczalni. 30 stycznia 2008 zawarta została umowa na jej rozbudowę i unowocześnienie, w 2012 roku zakończono prace modernizacyjne. "Czajka" oczyszcza ścieki z prawobrzeżnej części miasta oraz z Legionowa, Zielonki i Marek, a także z centralnej i północnej część lewobrzeżnej Warszawy. Aby podłączyć lewy brzeg miasta do "Czajki" pod dnem Wisły wybudowano tunel o długości 1,3 km i średnicy 4,5 m. Był to pierwszy tunel zbudowany pod rzeką w historii Warszawy. By ograniczyć ilość odpadów obok stacji powstała Stacja Termicznej Utylizacji Osadów STUOŚ pozwala zmniejszyć ponad 10-krotnie ilość produkowanych odpadów.

Jak działa oczyszczalnia ścieków "Czajka" w Warszawie?

Oczyszczanie ścieków w "Czajce" dzieli się na dwa etapy. Pierwszy z nich - tzw. oczyszczanie mechaniczne - polega na podawaniu ścieków kolejno: na kraty, do piaskowników i do osadów wstępnych. Podczas drugiego etapu ścieki kieruje się do osadu czynnego, gdzie usuwa się z nich azot i fosfor. Stamtąd ścieki wysyłane są do osadników wtórnych, gdzie osad czynny oddzielny jest od ścieków. Te ostatnie odprowadzane są do Wisły. Podczas oczyszczania ścieków powstaje biogaz. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie informuje, że jest on wykorzystywany do celów grzewczych i produkcji prądu na potrzeby oczyszczalni.

Więcej o: