Dożynki 2019. Co to za święto? Kiedy wypada?

Dożynki, nazywane także Świętem Plonów lub Wieńcami, to ludowe święto dziękczynne związane z zakończeniem żniw i prac w polu. Skąd wzięły się dożynki? Kiedy się je obchodzi? Odpowiadamy.
Zobacz wideo

Tradycja dożynek jest bardzo długa, bo pochodzi jeszcze sprzed czasów chrześcijańskich. Prawdopodobnie zwyczaj ten, praktykowany przez Słowian i plemiona bałtyckie, był pierwotnie związany z kultem natury, roślin i drzew, a następnie z rolnictwem. W XVI wieku obrzędy te zagościły w dworach majątków ziemskich, a w czasach PRL były organizowane przez reprezentantów władz administracyjnych i zyskały charakter polityczny.

Dożynki. Kiedy wypadają? W jaki sposób się je obchodzi?

Tradycyjnie dożynki obchodzone są w jedną z niedziel w pobliżu równonocy jesiennej, która wypada 23 września, jednak często obchodzone są one na zakończenie wakacji, a więc w sierpniu. Towarzyszą im różnego rodzaju festyny oraz biesiady z poczęstunkiem i tańcami. Dożynki mają także charakter religijny. W wielu wsiach, w których obchodzone są dożynki, za plony dziękuje się chrześcijańskiemu Bogu i Matce Boskiej, a gospodarzem dożynek nierzadko jest osoba duchowna. Popularnym zwyczajem stały się także pielgrzymki rolników do miejsc kultu, np. do sanktuarium na Jasnej Górze w Częstochowie. Takie wydarzenie będzie miało miejsce także w tym roku, w dniach 31 sierpnia - 1 września. 

Więcej o: