Kiedy odbędzie się matura poprawkowa z matematyki? [TERMIN]

Kiedy odbędzie się matura poprawkowa z matematyki? O tym, jaki jest termin tego egzaminu, dowiadujemy się z harmonogramu egzaminów na rok 2019, opublikowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
Zobacz wideo

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym mogą pisać ci abiturienci, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej.

Matura poprawkowa z matematyki - termin. Kiedy można poprawić maturę pisemną, a kiedy ustną?

Poprawkowa matura z matematyki, podobnie jak z pozostałych przedmiotów, odbędzie się we wtorek 20 sierpnia, a więc już jutro. Pisemny egzamin maturalny w terminie poprawkowym rozpocznie się o godzinie 9:00. Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym potrwa 170 minut, a na rozszerzonym - 180 minut. Do poprawkowej matury z części ustnej można przystąpić w terminie 20-21 sierpnia. Jak informuje CKE, informacje o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych można znaleźć na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego, przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach oraz wydania świadectw, ustalono na 11 września 2019 roku.

Więcej o: