Egzamin maturalny 2019. Kiedy poznamy wyniki matur? Jak sprawdzić wynik?

Ostatnie matury w terminie głównym zakończyły się 25 maja. Od tego momentu absolwenci liceów i techników czekają na wyniki swoich egzaminów, które podane zostaną już w czwartek 4 lipca.
Zobacz wideo

Zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej już w czwartek ogłoszone zostaną wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego. Tego dnia szkołom przekazane zostaną świadectwa, aneksy i informacje o wynikach.

Egzamin maturalny 2019. Kiedy i jak poznać wyniki matur?

4 lipca wszyscy polscy maturzyści poznają swoje wyniki egzaminów. Aby zdać maturę uczniowie ostatnich klas liceów i techników muszą uzyskać co najmniej 30 procent punktów możliwych do uzyskania z części pisemnej i ustnej. Podobnie jak w ubiegłych latach uczniowie będą mogli sprawdzić swój wynik online.

Wyniki matur będzie można sprawdzić już o północy z 3 na 4 lipca na stronach Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych (oddziały: Gdańsk, Jaworzno, Łódź, Łomża, Kraków, Poznań, Warszawa, Wrocław). Po zalogowaniu się przez login (numer PESEL) i hasło otrzymane od szkoły, każdy uczeń będzie mógł zobaczyć, jak poszła mu matura. Wyniki dostępne będą w zakładkach "Uczeń". Ze względu na duże zainteresowanie serwery OKE mogą być tego dnia przeciążone. 

Dodatkowo w czwartek rano uczniowie będą mogli odebrać w szkołach swoje świadectwa maturalne oraz jego odpisy, które są oficjalnym potwierdzeniem osiągniętych wyników. 

Egzamin maturalny 2019 - termin poprawkowy

Maturzyści, którzy nie zdali matury w terminie głównym, mogą podejść do matury w terminie poprawkowym. 20 sierpnia o godzinie 9 uczniowie przystąpią do egzaminu maturalnego poprawkowego w części pisemnej. Od 20 do 21 sierpnia absolwenci będą mogli poprawiać wyniki z części ustnej egzaminów z języka polskiego, mniejszości narodowych i języka obcego nowożytnego. Wyniki tych matur podane zostaną 11 września.

Więcej o: