Egzamin zawodowy 2019. Ile trzeba mieć punktów, żeby zdać? [Harmonogram]

17 czerwca rusza druga tura egzaminów zawodowych w sesji letniej. Uczniowie w najbliższych dniach podejdą do egzaminów z części pisemnej oraz praktycznej.
Zobacz wideo

Egzamin jest zewnętrznym egzaminem państwowym, który ma potwierdzać kwalifikacje ucznia w danym zawodzie. Przeprowadzany jest przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne od 2004 roku.

Egzamin zawodowy 2019. Jak wygląda i ile trzeba mieć punktów, żeby zdać?

Egzamin zawodowy to test składający się z dwóch części - pisemnej oraz praktycznej, Część pisemna przeprowadzana jest w szkole, w której uczył się dany absolwent i składa się z dwóch etapów. Pierwszy sprawdza wiedzę i umiejętności związane z danym zawodem. Druga część polega na sprawdzeniu wiedzy związanej z zatrudnieniem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.

Egzamin zawodowy z części praktycznej przeprowadzany jest z kolei w ośrodku egzaminacyjnym. Uczniowi zlecane jest wykonanie zadania, które ma sprawdzić praktyczne umiejętności absolwenta. Aby zdać egzamin zawodowy należy zdobyć co najmniej 50 procent punktów z pierwszej części oraz 30 procent z części drugiej egzaminu pisemnego. Zdanie testu praktycznego jest możliwe, gdy uczeń otrzyma co najmniej 75 procent punktów możliwych do uzyskania.

Harmonogram egzaminów zawodowych 2019

Zgodnie z harmonogramem druga sesja egzaminu zawodowego w sesji letniej będzie trwać od czerwca do lipca. Część pisemna przeprowadzona zostanie 18 czerwca. Część praktyczna dotycząca egzaminu modelu "d" wyznaczona została na dzień 17 czerwca. Z kolei od 21 czerwca do 4 lipca uczniowie podejdą do egzaminu praktycznego modelu "w", "wk" i "dk". Wyniki egzaminów zostaną ogłoszone 30 sierpnia. Wtedy też absolwenci otrzymają świadectwa i dyplomy potwierdzające klasyfikację zawodową.

Więcej o: