Kalkulator punktów do liceum 2019. Jak przeliczyć wyniki egzaminu na punkty w rekrutacji?

Uczniowie ostatnich klas gimnazjów i szkół podstawowych poznali dziś wyniki egzaminów, które pisali na zakończenie szkoły. To, jak dobrze im poszło, będzie miało wpływ na to, do jakiej szkoły się dostaną. Jak przeliczyć wyniki egzaminów na punkty brane pod uwagę przy rekrutacji do liceów, techników i szkół branżowych?
Zobacz wideo

Uczniowie ósmych klas szkół podstawowych oraz trzecich klas gimnazjów nie mają w tym roku łatwo. Egzamin gimnazjalny i egzamin ósmoklasisty pisali w cieniu strajku nauczycieli. Dziś z wielkimi emocjami wyczekiwali na wyniki testów, a już niedługo złożą dokumenty do wymarzonych szkół średnich, do których będzie się trudniej dostać, bo kolejny rok szkolny będzie rokiem kumulacji roczników. Największe szanse na miejsce w dobrym liceum czy technikum mają oczywiście Ci uczniowie, którzy uzyskali świetne wyniki z egzaminów, ale także ci, którzy mogą pochwalić się pewnymi osiągnięciami w nauce.

Kalkulator punktów - rekrutacja do liceum 2019. Jak przeliczyć wyniki egzaminów na punkty?

Jak przeliczyć wyniki egzaminów na punkty brane pod uwagę przy rekrutacji do szkół średnich? Podczas liczenia punktów do liceum 2019 sumuje się nie tylko wyniki z egzaminu gimnazjalnego czy egzaminu ósmoklasisty. Dodatkowe punkty można otrzymać za posiadanie świadectwa "z czerwonym paskiem", sukcesy w konkursach oraz osiągnięcia sportowe oraz artystyczne.

Podczas rekrutacji do liceum w 2019 roku można otrzymać maksymalnie 200 punktów. 100 punktów można zyskać za wyniki z egzaminów. Pełna pula punktów przysługuje tym osobom, które napisały na 100% egzaminy z pięciu przedmiotów - języka polskiego, matematyki, historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych i języka obcego na poziomie podstawowym. Każdy punkt procentowy to 0,2 punktu w rekrutacji do liceum. Jeden egzamin zdany na 100 proc. jest więc warty 20 punktów. 

Kalkulator punków do liceum 2019. Za co można dostać dodatkowe punkty w rekrutacji?

Drugie 100 punktów można uzyskać za oceny na świadectwie oraz inne osiągnięcia ucznia. Są to: oceny na świadectwie z czterech przedmiotów wybranych przez kuratorium (jednym z nich jest zawsze język polski), średnia ocen lub posiadanie świadectwa z "czerwonym paskiem", udział i sukcesy w konkursach przedmiotowych i tematycznych, honorowanych przez konkretne kuratorium, a także osiągnięcia sportowe i artystyczne.

W Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 czytamy, że podczas tegorocznej rekrutacji do liceów, techników i szkół branżowych, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, punkty przelicza się w następujący sposób:

 • celujący - 18 pkt.
 • bardzo dobry - 17 pkt.
 • dobry - 14 pkt.
 • dostateczny - 8 pkt.
 • dopuszczający - 2 pkt.

Dodatkowe osiągnięcia oceniane są w następujący sposób:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów.

Uzyskanie w konkursie o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów

Uzyskanie w konkursie o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turnieju o zasięgu ogólnopolskim

 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 4 punkty
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 punkty

Uzyskanie w konkursie o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 punktów
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 punkty
Więcej o: