Egzamin zawodowy 2019. Terminy egzaminów zawodowych w sesji letniej [Harmonogram]

W środę 5 czerwca w szkołach odbędzie się jedna z części pisemnych egzaminu zawodowego. Test ten potwierdza kwalifikacje zawodowe oraz umożliwia wydanie dyplomu uprawniającego do wykonywania nauczonego zawodu.
Zobacz wideo

Egzaminy zawodowe składają się z dwóch części - pisemnej oraz praktycznej (wykonanie zadania przy egzaminatorach lub praca pisemna). Testy te potwierdzają kwalifikacje zawodowe i są konieczne do oceny poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie konkretnej kwalifikacji.

Egzamin zawodowy 2019. Terminy egzaminów zawodowych

Do tej pory przeprowadzono już egzaminy pisemne dla klasyfikacji Z.22, MS.20 oraz częściowo Z.23, MS.21. Terminarz pozostałych egzaminów zawodowych w sesji letniej 2019 roku prezentuje się następująco:

Sesja wyłącznie dla kwalifikacji: Z.22, MS.20 oraz Z.23, MS.21:

  • Część pisemna - 5 czerwca 2019 (Z.23, MS.21)
  • Część praktyczna (Z.23, MS.21) - 6 czerwca 2019 (model "d")

Część praktyczna egzaminu zawodowego:

  • Część praktyczna: MODEL d - 17.06.2019
  • Część praktyczna: MODEL w, wk i dk - od 21.06.2019 do 4.07.2019

Kwalifikację zawodową otrzymuje się po zdaniu części pisemnej na co najmniej 50 procent punktów oraz części praktycznej, z której trzeba uzyskać minimum 75 procent punktów. Arkusze oraz odpowiedzi udostępnione zostaną po egzaminach na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Po zdaniu egzaminów uczeń otrzymuje świadectwo kwalifikacji i dyplom uprawniający do wykonywania zawodu wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.