Matura 2019 - terminy. Harmonogram Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Matura 2019. Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych zawiesiły strajk nauczycieli, a to oznacza maturzyści otrzymają oceny końcowe i będą mogli podejść do egzaminu dojrzałości zgodnie z harmonogramem CKE. Kiedy odbędą się matury 2019?
Zobacz wideo

Matury rozpoczną się zaraz po długim weekendzie majowym. Przypomnijmy, że każdy abiturient, który chce otrzymać świadectwo dojrzałości musi podejść do egzaminu pisemnego z trzech przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym (język polski, matematyka i język obcy nowożytny), jednego egzaminu pisemnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym oraz do dwóch egzaminów ustnych bez określania poziomu. W jakich terminach odbędą się te egzaminy? Poniżej publikujemy harmonogram przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

Matura 2019. Egzaminy maturalne - część ustna. Harmonogram

 • od 9 do 22 maja (oprócz 12 i 19 maja) - język polski, języki mniejszości narodowych, język łemkowski, język kaszubski
 • od 6 do 25 maja (oprócz 12 i 19 maja) - języki obce nowożytne

Egzaminu ustne przeprowadzane są według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Egzaminy maturalne - część pisemna. Harmonogram

6 maja - poniedziałek

 • godzina 9:00 - język polski (poziom podstawowy)
 • godzina 14:00 - język polski (poziom rozszerzony)

7 maja - wtorek

 • godzina 9:00 - matematyka (poziom podstawowy)
 • godzina 14:00 - język łaciński i kultura antyczna (poziom podstawowy/poziom rozszerzony)

8 maja - środa

 • godzina 9:00 - język angielski (poziom podstawowy)
 • godzina 14:00 - język angielski (poziom podstawowy/poziom dwujęzyczny)

9 maja - czwartek

 • godzina 9:00 - matematyka (poziom rozszerzony)
 • godzina 14:00 - filozofia (poziom podstawowy/poziom rozszerzony)

10 maja - piątek

 • godzina 9:00 - biologia (poziom podstawowy/poziom rozszerzony)
 • godzina 14:00 - wiedza o społeczeństwie (poziom podstawowy/poziom rozszerzony)

13 maja - poniedziałek

 • godzina. 9:00 - chemia (poziom podstawowy/poziom rozszerzony)
 • godzina 14:00 - informatyka (poziom podstawowy/poziom rozszerzony)

14 maja - wtorek

 • godzina 9:00 - język niemiecki (poziom podstawowy)
 • godzina 14:00 - język niemiecki (poziom rozszerzony/poziom dwujęzyczny)

15 maja - środa

 • godzina 9:00 - geografia (poziom podstawowy/poziom rozszerzony)
 • godzina 14:00 - historia sztuki (poziom podstawowy/poziom rozszerzony)

16 maja - czwartek

 • godzina 9:00 - język rosyjski (poziom podstawowy)
 • godzina 14:00 - język rosyjski (poziom rozszerzony/poziom dwujęzyczny)

17 maja - piątek

 • godzina 9:00 - język francuski (poziom podstawowy)
 • godzina 14:00 - język francuski (poziom rozszerzony/poziom dwujęzyczny)

20 maja - poniedziałek

 • godzina 9:00 - fizyka i astronomia (poziom podstawowy/poziom rozszerzony)
 • godzina 14:00 - historia (poziom podstawowy/poziom rozszerzony)

21 maja - wtorek

 • godzina 9:00 - język hiszpański (poziom podstawowy)
 • godzina 14:00 - język hiszpański (poziom rozszerzony/poziom dwujęzyczny)

22 maja - środa

 • godzina 9:00 - język włoski (poziom podstawowy),
                        - język łemkowski (poziom podstawowy/poziom rozszerzony)
 • godzina 14:00 - język włoski (poziom rozszerzony/poziom dwujęzyczny)

23 maja - czwartek

 • godzina 9:00 - języki mniejszości narodowych (poziom podstawowy),
                        - język kaszubski (poziom podstawowy/poziom rozszerzony)
 • godzina 14:00 - języki mniejszości narodowych (poziom rozszerzony)
                         - wiedza o tańcu (poziom podstawowy/poziom rozszerzony)
                         - historia muzyki (poziom podstawowy/poziom rozszerzony)
 • godzina 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (poziom podstawowy),
 • godzina 10:35 - historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)
 • godzina 12:10 - geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)
 • godzina 13:25 - biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)
 • godzina 15:20 - chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)
 • godzina 16.55 - fizyka i astronomia/fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)

Dzięki działalności Greenpeace możesz wspierać rozwój ekologicznego rolnictwa. Wpłać datek >> 

embed
Więcej o: