14 kwietnia obchodzimy Święto Chrztu Polski. Czy jest to dzień wolny od pracy?

14 kwietnia po raz pierwszy będziemy obchodzić nowe święto państwowe - Święto Chrztu Polski. Święto to upamiętnia chrzest Polski z 966 roku "zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, uznawanej za początek Państwa Polskiego".
Zobacz wideo

Projekt ustawy pojawił się w parlamencie 2 lata temu. Autorzy ustawy o Święcie Chrztu Polski podkreślali w uzasadnieniu, że święto to nie pociąga za sobą obciążenia budżetu państwa czy budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a jedynie zachęca Polaków do refleksji na temat historii naszego państwa i wywieszenia w tym dniu biało-czerwonych flag.

Święto Chrztu Polski. Czy ten dzień będzie dniem wolnym od pracy?

Choć nie wiadomo, kiedy dokładnie obył się chrzest Polski, część historyków podejrzewa, że miał on miejsce w Wielką Sobotę 14 kwietnia 966 roku. Z tego powodu wnioskodawcy zaproponowal, aby Święto Chrztu Polski przypadało na 14 kwietnia, a propozycja ta została przyjęta.

Ustawa o Święcie Chrztu Polski zostało ostatecznie przyjęta w dniu 3 kwietnia, kiedy prezydent Andrzej Duda podpisał dokument, którego treść wcześniej przegłosował Sejm i Senat. Ustawa o Święcie Chrztu Polski mówi, że nie jest to dzień wolny od pracy, co oznacza, że nie zwalnia nas on z zawodowych obowiązków. Dzień ten nie jest także dniem wolnym od nauki. 

Więcej o: