Egzamin zawodowy 2019. Jak sprawdzi wyniki?

Kiedy dostpne bd wyniki z egzaminu zawodowego 2019? Gdzie je sprawdzi? Ile trzeba zdoby punktw, aby zda egzamin zawodowy? Podpowiadamy.
Zobacz wideo

Egzamin zawodowy, który potwierdza kwalifikacje w zawodzie, jest ?formą oceny poziomu wiadomości i umiejętności zdającego. Przystępują do niego uczniowie i absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych. Ostatnie egzaminy zawodowe były przeprowadzane w styczniu i w lutym. Kiedy będą dostępne wyniki?

Egzamin zawodowy 2019 - wyniki. Kiedy będzie można je odebrać?

Kiedy ogłoszone zostaną wyniki egzaminu zawodowego dla sesji styczeń-luty 2019? Z harmonogramu opublikowanego przez CKE wynika, że nastąpi to 22 marca, a więc dzisiaj. Wyniki egzaminu można odebrać w szkole, w której przystąpiło się do egzaminu. Przed wyjściem z domu warto jednak wejść na stronę internetową danej placówki i sprawdzić w jakich godzinach ogłaszane są wyniki, ponieważ każda szkoła ustala termin indywidualnie. Wyniki można także sprawdzić na stronie internetowej odpowiedniej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, logując się do systemu za pomocą loginu i hasła, którą uczeń otrzymał w swojej macierzystej szkole.

Egzamin zawodowy. Jaki trzeba mieć wynik, żeby zdać?

Aby zdać egzamin zawodowy, należy uzyskać co najmniej 50% punktów z części pisemnej oraz ?co najmniej 75% punktów z części z części praktycznej. Osoba, która zda egzamin zawodowy, otrzymuje ??świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową. 

Inne ważne terminy związane z egzaminem zawodowym w sesji styczeń - luty 2019

  • Przekazanie szkołom, placówkom, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń - luty 2019 -  22 marca 
  • Przekazanie szkołom, placówkom i pracodawcom świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń - luty 2019 - 22 marca
  • Przekazanie szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów technikum, którzy ukończyli szkołę 26 kwietnia 2019 r. - 24 maja