Wybory prezydenckie 2020. Jak wypełnić kartę do głosowania? Jak zaznaczyć prawidłowy głos?

Wybory prezydenckie 2020. Każdy z wyborców oddaje swój głos na jednego z kandydatów poprzez wypełnienie karty do głosowania. Jak to zrobić? Jak oddać ważny głos? Odpowiadamy.

Chcąc oddać swój głos w wyborach prezydenckich 2020, uprawnieni do głosowania udają się do odpowiednich lokali wyborczych, gdzie wybierają jednego z dwóch kandydatów. W jaki sposób należy wypełnić kartę do głosowania, aby być pewnym, że nasz głos jest ważny? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

Wybory prezydenckie 2020. Jak głosować w wyborach prezydenckich?

Lokale wyborcze będą otwarte dla wyborców w godzinach 7-21. Niezbędne jest zabranie ze sobą dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, na przykład paszportu.

Jednocześnie cały czas należy pamiętać o obostrzeniach wynikających z sytuacji epidemiologicznej w Polsce. Udając się do lokalu wyborczego w maseczce ochronnej, członek komisji może poprosić o chwilowe jej zdjęcie celem potwierdzenia tożsamości.

Po weryfikacji tożsamości, członek komisji wydaje wyborcy kartę do głosowania. Jej odbiór należy potwierdzić własnoręcznym podpisem na spisie wyborców.

Wybory prezydenckie 2020. Jak wypełnić kartę do głosowania?

Zanim zakreślimy pole obok danego kandydata, należy upewnić się, że w prawym dolnym rogu karty jest pieczęć obwodowej komisji wyborczej, a także odcisk pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej. W innym przypadku należy zgłosić się do członków komisji o wydanie nowej karty.

Chcąc oddać ważny głos na jednego z kandydatów, w kratce obok jego nazwiska należy wpisać znak X. Znak ten rozumie się jako dwie linie przecinające się wewnątrz kratki.

Jeśli znak X zostanie postawiony przy więcej, niż jednym nazwisku lub jeśli w ogóle nie zostanie on wpisany, wówczas głos jest uznany za nieważny. Odpowiednio wypełnioną kartę do głosowania należy następnie wrzucić do urny wyborczej.

Zobacz wideo Oklahoma. Piorun uderzył obok policjanta, który wysiadł do kontroli
Więcej o: