Wybory prezydenckie 2020. Jak wypełnić kartę do głosowania? Ja oddać prawidłowy głos?

Wybory prezydenckie w 2020 r. odbędą się w mieszanej formule. Każdy zainteresowany będzie mógł oddać swój głos drogą korespondencyjną albo osobiście w lokalu wyborczym. Jak wypełnić kartę do głosowania? Jak oddać ważny głos?

Termin I tury wyborów prezydenckich został wyznaczony na dzień 28 czerwca. Wyborcy wyruszający do lokali wyborczych będą mogli wybrać spośród jedenastu zgłoszonych kandydatów. W jaki sposób wypełnić kartę do głosowania, aby nie mieć obawy, że nasz głos zostanie unieważniony? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

Wybory prezydenckie 2020. Jak głosować w wyborach prezydenckich?

Lokale wyborcze otwarte są w godzinach 7-21. Wybierając się do obwodowej komisji nie możemy zapomnieć o zabraniu dowodu osobistego albo innego dokumentu potwierdzającego naszą tożsamość np. paszportu.

Jakkolwiek nie jest to bezwzględny wymóg, warto pamiętać o zachowaniu środków ostrożności związanych z pandemią koronawirusa. Jeśli w lokalu wyborczym pojawimy się w maseczce ochronnej, to w trakcie sprawdzania tożsamości, członek komisji może poprosić nas o chwilowe zdjęcie maseczki.

Następnie, członek komisji wydaje kartę do głosowania, której odbiór należy potwierdzić własnoręcznym podpisem na spisie wyborców.

Wybory prezydenckie 2020. Jak wypełnić kartę do głosowania?

W czasie poprzednich wyborów, wiele problemów sprawiały skomplikowane karty do głosowania, składające się z wielu arkuszy, a w trakcie wyborów samorządowych - książeczki. W wyborach prezydenckich nie będzie takich problemów. Karta do głosowania jest pojedynczą kartką papieru, zawierającą 11 nazwisk kandydatów.

Przed oddaniem głosu należy upewnić się, że w prawym dolnym rogu karty jest pieczęć obwodowej komisji wyborczej oraz wydrukowany odcisk pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej. Jeśli zauważymy braki, to należy poprosić członków komisji o wydanie nowej karty.

Karta do głosowania zawiera nazwiska wszystkich ubiegających się o prezydenturę kandydatów. Głos oddajemy poprzez postawienie znaku X w kratce obok nazwiska kandydata. Poprzez znak X rozumie się co najmniej dwie linie przecinające się wewnątrz kratki.

Jeśli postawimy znak X przy nazwisku więcej niż jednego kandydata albo nie postawimy go w ogóle, to wówczas głos zostanie uznany na nieważny. Dodatkową pomocą może być instrukcja oddania głosu, umieszczona w lewej, dolnej części karty do głosowania. Wypełnioną kartę do głosowania należy wrzucić do urny wyborczej.

Zobacz wideo Jak zagłosować korespondencyjnie na kwarantannie lub w izolacji?
Więcej o: