Wybory prezydenckie 2020. Głosowanie bez meldunku. Jak głosować bez stałego zameldowania?

Jak głosować bez meldunku? W Polsce występuje obowiązek meldunkowy - wynika z ustawy o ewidencji ludności. Na podstawie danych zgromadzonych w ewidencji sporządza się rejestr wyborców uprawnionych do głosowania w danej gminie. Co zrobić, jeśli nie jesteś zameldowany? Czy można głosować bez meldunku?

Wybory prezydenckie. Przed głosowaniem, warto upewnić się, czy dopełniliśmy wszelkich formalności i co za tym idzie, czy będziemy mogli oddać głos w naszej gminie. Jeśli nie jesteś nigdzie zameldowany, a chcesz głosować, to należy złożyć wniosek o dopisanie do rejestru wyborców.

Wybory prezydenckie 2020. Głosowanie bez meldunku

Wyborca, który nie jest nigdzie zameldowany, nie może być pozbawiony swojego prawa wyborczego. Jeśli zamieszkuje stale na obrzeżu danej gminy, a jednocześnie nie jest nigdzie zameldowanym, to ma prawo do złożenia w tamtejszym urzędzie wniosku o wpis do rejestru wyborców.

Wybory prezydenckie 2020. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

Wniosek należy złożyć osobiście do urzędu gminy. Powinien zawierać imię, nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL oraz:

  • kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;
  • pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców wydaje wójt w przeciągu 5 dni od złożenia wniosku. Taka sama procedura odnosi się do wyborcy nigdzie niezamieszkałego, który przebywa na stałe na obszarze gminy.

Zobacz wideo Chcesz głosować poza miejscem zameldowania? To musisz zrobić
Więcej o: