Jak głosować w wyborach do Sejmu i Senatu? Jak wypełnić kartę do głosowania? [Wybory parlamentarne]

Wybory parlamentarne 2019. W niedzielę 13 października wybieramy w sumie 460 posłów oraz 100 senatorów, którzy zasiądą w ławach na Wiejskiej w nowej kadencji parlamentu. Jak zagłosować, by głos był ważny?
Zobacz wideo

13 października w Polsce odbywają się wybory do Sejmu i Senatu. Wyborcy mogą oddać głosy na swoich kandydatów w lokalach wyborczych otwartych w godzinach od 7 do 21. Dziś obowiązuje również cisza wyborcza, która zakończy się zaraz po głosowaniu. Wtedy też opublikowane zostaną pierwsze sondaże.

Wybory parlamentarne 2019. Jak zagłosować w wyborach?

Zgodnie z Kodeksem wyborczym głos uznawany jest za ważny, jeśli wyborca zaznaczy "X" (lub inny znak składający się z dwóch linii przecinających się w obrębie kratki) w kratce obok nazwiska kandydata z jednej listy wyborczej. Głos będzie liczony jako ważny również wtedy, gdy głosujący zaznaczą "X" w kratkach dwóch lub większej liczby kandydatów tej samej listy. Wtedy też komisja wyborcza przypisuje głos na kandydata znajdującego się wyżej na liście danego ugrupowania. Głos uznawany jest za ważny także wtedy, gdy wyborca zagłosuje na kandydata skreślonego z listy. Wtedy głos wliczany jest w poczet głosów oddanych na całą listę.

Nieważne są te głosy wyborców, którzy zaznaczą "X" przy nazwiskach dwóch lub większej liczy kandydatów z różnych list komitetów wyborczych. Aby wziąć udział w wyborach parlamentarnych należy zabrać ze sobą dokument potwierdzający naszą tożsamość - dowód lub paszport. Na podstawie tego komisja jest upoważniona wydać nam karty do głosowania.

Więcej o: