Wybory parlamentarne 2019. Głosowanie. Na jakich zasadach przeprowadzane są wybory?

Poprzednie wybory parlamentarne odbyły się 25 października 2015. 13 października 2019 r. po raz kolejny zdecydujemy o obsadzie 460 poselskich i 100 senatorskich mandatów. Na jakich zasadach zostaną przeprowadzone najbliższe wybory? Kto je zarządził?
Zobacz wideo

Zgodnie z Konstytucją RP wybory do Sejmu i Senatu przeprowadzane są co cztery lata (o ile nie dojdzie do skrócenia kadencji Sejmu) i zarządza je Prezydent RP. W przypadku obu izb, prawo głosu przysługuje osobom, które ukończyły 18 lat.

Szczegółowe zasady dotyczące sposobu przeprowadzenia wyborów określa ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy. Zgodnie z jej zapisami za ich organizację i przebieg odpowiedzialna jest Państwowa Komisja Wyborcza oraz jej organ wykonawczy – Krajowe Biuro Wyborcze. Po zakończeniu głosowania to właśnie PKW ogłasza oficjalne wyniki wyborów, a ich ważność stwierdza później Sąd Najwyższy.

13 października lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7:00 do godz. 21:00.

Wybory parlamentarne 2019. W jaki sposób przeprowadza się wybory do Sejmu i Senatu?

Zapisy Konstytucji RP wskazują, że wybory do izby Sejmu, podczas których wybieramy 460 posłów, są: powszechne, równe, bezpośrednie, proporcjonalne i tajne. W przypadku izby niższej parlamentu głosowanie przeprowadza się w 41 wielomandatowych (od 7 do 20 mandatów) okręgach wyborczych, a swoje poparcie przekazujemy nie tylko kandydatom, ale i listom na których się znajdują (listy są oznaczone na kartach do głosowania kolejnymi numerami). W podziale mandatów uczestniczą komitety, których listy uzyskały co najmniej 5-procentowe poparcie w skali kraju (8 proc. W przypadku koalicji). Mandaty dzielone są przy zastosowaniu metody d’Hondta.

 

Zgodnie z Konstytucją RP wybory do Senatu są: powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Co więcej, w przeciwieństwie wyborów do Sejmu, w przypadku izby wyższej na przyszłych senatorów głosujemy w stu jednomandatowych okręgach wyborczych. Mieszkańcy każdego z nich delegują do Senatu po jednym przedstawicielu. Mandat uzyska ten kandydat, na którego oddano największą liczbę głosów.

Więcej o: