Wybory parlamentarne 2019. Instrukcja głosowania. Jak prawidłowo oddać głos?

Wybory parlamentarne 2019. O tym, kto uzyska poselski i senatorski mandat zdecydujemy 13 października. O czym warto pamiętać podczas głosowania? Jak prawidłowo oddać głos wzbliżających się wyborach parlamentarnych?
Zobacz wideo

Zgodnie z decyzją prezydenta Andrzeja Dudy wybory parlamentarne odbędą się w niedzielę 13 października. Na swoich przedstawicieli do Sejmu będziemy głosować w 41 wielomandatowych okręgach wyborczych. Z kolei senatorów wybierzemy w 100 jednomandatowych okręgach. Państwowa Komisja Wyborcza zakończyła rejestrację komitetów wyborczych 26 sierpnia. W wyborach wystartuje w sumie 88 komitetów wyborczych. Listy na terenie całego kraju zarejestrowało 5 komitetów: PiS, KO, PSL-KP, SLD, Konfederacja. Dokładny wykaz komitetów dostępny jest na stronie PKW .

Wybory parlamentarne 2019. Jak zagłosować poza miejscem zameldowania?

Rejestry wyborców ustala się na podstawie miejsca zameldowania głosujących. Warto jednak pamiętać, że w październikowych wyborach będziemy mogli zagłosować również poza właściwym nam terytorialne okręgiem wyborczym. By to zrobić, należy odwiedzić urząd gminy przypisany do naszego aktualnego miejsca zamieszkania i złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w danym okręgu lub uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania (wtedy możemy głosować na terenie całego kraju i za granicą).

Wybory parlamentarne 2019. Jaki dokument powinniśmy zabrać do lokalu wyborczego?

Przed wydaniem kart do głosowania, członkowie obwodowej komisji wyborczej muszą potwierdzić tożsamość głosującego. Komisja czyni to na podstawie dokumentu ze zdjęciem – może to być zarówno dowód osobisty, jak i każdy inny dokument, który zawiera zapis, jaka instytucja go wydała, imię nazwisko posiadacza oraz jego zdjęcie (np. paszport, prawo jazdy, legitymacja studencka, czy karta komunikacji miejskiej). Gdy głosujemy poza miejscem zameldowania na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania, musimy oczywiście mieć ze sobą również i ten dokument.

Wybory parlamentarne 2019. Jak głosować? Jak skutecznie oddać głos na wybranego

kandydata?

Kodeks wyborczy wskazuje, że z odpowiednio oddanym głosem w wyborach do Sejmu mamy do czynienia, gdy wyborca wskaże kandydata z jednej listy (są one oznaczone kolejnymi numerami). W kratce z lewej strony, obok nazwiska kandydata, należy postawić znak "X"; (co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki). Warto pamiętać, że nasz głos będzie ważny również wtedy, gdy wspomnianym znakiem oznaczymy większą liczbę kandydatów z jednej listy (w takim przypadku głos przyznawany jest kandydatowi zajmującemu wyższe miejsce). Głos będzie nieważny, gdy zaznaczymy kilku kandydatów znajdujących się na różnych listach.

W przypadku Senatu wyborca powinien postawić znak "X" tylko przy jednym nazwisku. Głos zostanie uznany za nieważny, gdy na karcie do głosowania zaznaczymy nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów. Nieważny jest także ten głos, który oddany został na kandydata, którego rejestracja została unieważniona.

Więcej o: