Wybory parlamentarne 2019. Co ile lat g這sujemy w wyborach do Sejmu i Senatu? Jak g這sowano przed czterema laty?

Wybory parlamentarne 2019. W sierpniu prezydent Andrzej Duda og這si dat wybor闚 parlamentarnych - swoich przedstawicieli wybierzemy w niedziel 13 pa寮ziernika. Zgodnie z Konstytucj RP wybory parlamentarne przeprowadzane s co cztery lata, o ile oczywi軼ie nie zostan zarz康zone wybory przedterminowe. Jakie jeszcze zapisy dotycz帷e g這sowania znajdziemy w ustawie zasadniczej?
Zobacz wideo

Swoich przedstawicieli do obu izb parlamentu wybierzemy już 13 października. Kandydaci na pos堯w ubiegają się o mandaty w 41 wielomandatowych okręgach wyborczych. W przypadku Senatu głosowanie zostanie przeprowadzane w 100 jednomandatowych okręgach. Zgodnie z Konstytucją RP "wybory do Sejmu i Senatu zarządza Prezydent RP nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu, wyznaczając wybory na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu".

Wybory mogą zostać zarządzone wcześniej niż przed upływem czterech lat - ma to miejsce w
przypadku, gdy Sejm skróci swoją kadencję. Decyzję o skróceniu kadencji Sejmu może podjąć również Prezydent.

Jakie jeszcze zapisy dotyczące wybor闚 parlamentarnych znajdziemy w ustawie zasadniczej?

Wybory parlamentarne 2019. Zasady wyborów do Sejmu

Zgodnie z Konstytucją RP wybory do izby niższej parlamentu są: powszechne, równe, bezpośrednie, proporcjonalne i tajne. Czynne prawo wyborcze (prawo do głosowania) przysługuje obywatelom polskim, którzy najpóźniej w dniu głosowania skończą 18 lat. Prawo to nie przysługuje osobom: ubezwłasnowolnionym, pozbawionym praw publicznych lub wyborczych prawomocnym orzeczeniem sądu. O mandat poselski mogą natomiast ubiegać się osoby, które najpóźniej w dniu wyborów kończą 21 lat i dysponują czynnym prawem wyborczym.

Wybory parlamentarne 2019. Zasady wyborów do Senatu

Ustawa zasadnicza wskazuje, że wybory do Senatu są: powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Co więcej wybory te są większościowe - oznacza to, że w każdym ze 100 okręgów mandat wywalczy tylko jeden z kandydatów - będzie to ten z nich, który uzyskał największą liczbę głosów.

Prawo do wybierania senatorów ma każdy polski obywatel, który w dniu głosowania ukończy 18 lat. Wyborca nie może być jednak ubezwłasnowolniony lub pozbawiony praw publicznych czy wyborczych przez prawomocne orzeczenie sądu. Prawo do kandydowania (bierne prawo wyborcze) do Senatu przysługuje polskim obywatelom, którzy ukończyli 30 rok życia i posiadają czynne prawo wyborcze.

Wi璚ej o: