Państwowa Komisja Wyborcza - jak oblicza wyniki wyborów? Potrzebuje "pomocy" specjalnego Biura

Wybory parlamentarne 2019. Komisja Wyborcza jest niezbędna, byśmy mogli poznać wyniki wyborów. Nie wszyscy jednak wiedzą, że PKW zleca bardzo istotne - techniczne, finansowe i organizacyjne prace do Krajowego Biura Wyborczego. Jak zatem odbędą się wybory parlamentarne 2019, których data przypada na 13 października?

Państwowa Komisja Wyborcza jest powołana do nadzorowania procesu wyborczego. Jeśli chodzi o wybory parlamentarne odpowiada ona m.in. za określenie granic okręgów wyborczych, rozpatruje skargi złożone na okręgowe komisje wyborcze, zatwierdza wzory kart, którymi się posługujemy. PKW ma też za zadanie sprawdzania finansowań wyborczych i rozliczeń jakie przedstawiają komitety wyborcze oraz partie polityczne. Komisja nie ogłasza ważności wyborów - tym zajmuje się Sąd Najwyższy.

Zobacz wideo

Jakie zadania ma Państwowa Komisja Wyborcza?

PKW m.in. określa granice okręgów wyborczych, rozpatruje skargi na okręgowe komisje wyborcze, ustala wzory kart do głosowania, a także bada i ocenia sprawozdania finansowe komitetów wyborczych (ważność wyborów do Sejmu i Senatu stwierdza Sąd Najwyższy).

Państwowa Komisja Wyborcza liczy dziewięciu członków. Wszyscy to sędziowie. Od 2016 roku członkowie PKW są powoływani na okres wynoszący 9 lat. lat Dodatkowo sekretarzem Komisji jest Szef Krajowego Biura Wyborczego. Formalnie pozostaje jednak poza jej składem.

Komisja obraduje w obecności co najmniej 5 członków, w tym jej przewodniczącego lub jednego z jego zastępców. Uchwały i inne rozstrzygnięcia PKW zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów o wyniku rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.

Państwowa Komisja Wyborcza a Krajowe Biuro Wyborcze

Krajowe Biuro Wyborcze (KBW) to urząd zapewniający obsługę Państwowej Komisji Wyborczej (PKW). Obsługuje też komisarzy wyborczych. Krajowe Biuro Wyborcze odpowiada za wszelkie kwestie administracyjne, finansowe oraz techniczne, z który wiążą się wybory. To właśnie Biuro Wyborcze jest wyznaczone do współpracy z władzami lokalnymi.

Państwowa Komisja Wyborcza nakłada na Krajowe Biuro Wyborcze obowiązek zapewnienia odpowiedniego oprogramowania niezbędnego do zliczenia wyników wyborów.

Państwowa Komisja Wyborcza podaje wyniki wyborów. Czeka na ręcznie obliczone dane

PKW nie może podać wyników wyborów bez danych danych płynących z poszczególnych komisji .Najpierw wyniki wyborów w danym okręgu ustala okręgowe komisja wyborcza. Po ręcznym przeliczeniu głosów tworzony jest protokół, który trafia do obwodowej komisji wyborczej. A stamtąd do Państwowej Komisji Wyborczej "w sposób przez nią ustalony, za pośrednictwem sieci elektronicznego przesyłania danych". Mówi o tym art. 230 kodeksu wyborczego.

Czytaj też: Wybory parlamentarne 2019. Jak sprawdzić, gdzie głosować? W którym lokalu wyborczym oddamy głos?

PKW wyniki wyborów oblicza według d'Hondta. O co w niej chodzi?

Państwowa Komisja Wyborcza dokonuje podziału mandatów opierając się na metodzie d'Hondta, co ostatecznie decyduje o tym jakie będą wyniki wyborów. Liczbę głosów ważnych oddanych łącznie na listy kandydatów każdego z komitetów dzieli się najpierw przez 1, potem przez 2, 3 i 4. Działanie jest powtarzane aż to momentu, w którym z otrzymanych ilorazów można uszeregować tyle kolejno największych liczb, jaka jest liczba mandatów do rozdzielenia między dane listy w danym okręgu wyborczym.

Podział mandatów wg metody D'HondtaPodział mandatów wg metody D'Hondta Wikipedia

O tym ile mandatów PKW przyznaje danej liście decyduje to, ile z ustalonego w przedstawiony powyżej szeregu ilorazów przypada mu liczb kolejno największych.

PKW wyniki wyborów w przypadku Senatu oblicza w sposób odmienny - tu mamy do czynienia z zasadą większości. Wygrywa ten kandydat, który uzyskał najwięcej ważnych głosów.

Wybory parlamentarne - jakie progi muszą przekroczyć ugrupowania?

Państwowa Komisja Wyborcza musi ustalić który z komitetów wyborczych przekroczył próg, czyli minimalną ilość ważnych głosów. W przypadku komitetów wyborczych musi to być 5 proc., a koalicyjnych komitetów wyborczych 8 proc.

Frekwencja wyborcza nie wpływa na to, czy wybory parlamentarne są ważne. Jest więc inaczej, niż w przypadku np. referendów. 

Wybory parlamentarne 2019

W tegorocznych wyborach parlamentarnych na terenie całego kraju startuje pięć komitetów wyborczych.

Są to:  Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni, Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe (to z niego startują politycy Kukiz'15) a także Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej. W tym wypadku na jednej liście pojawią się też się też nazwiska m.in. działaczy Razem i Wiosny). 

Wszystkich komitetów wyborczych, także tych lokalnych, jest jednak w Polsce znacznie więcej, bo 88.