Wybory parlamentarne 2019. Okręgi 81, 82, 83. Kandydaci do Senatu Kielce

Wybory parlamentarne 2019. 13 października mieszkańcy województwa świętokrzyskiego będą wybierać senatorów w trzech jednomandatowych okręgach wyborczych. Na jakie nazwiska będzie można oddać głos w okręgach nr 81, 82 i 83?
Zobacz wideo

W przypadku wyborów do Senatu, obszar kraju został podzielony na 100 jednomandatowych okręgów wyborczych. W województwie świętokrzyskim znalazły się trzy takie okręgi (z każdego z nich do Senatu zostanie delegowany jeden kandydat):

- okręg nr 81 obejmuje swoim zasięgiem powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, konecki, pińczowski, staszowski, włoszczowski,

- w okręgu nr 82 znalazły się następujące powiaty: opatowski, ostrowiecki, sandomierski, skarżyski, starachowicki,

- okręg nr 83 został utworzony na obszarze: Kielc (jako miasta na prawach powiatu) oraz powiatu kieleckiego. 

Kto ubiega się o senatorskie mandaty w województwie świętokrzyskim?

Wybory parlamentarne 2019, Senat. Okręg 81 (Kielce). Kandydaci do Senatu

Andrzej Lasak (KW Polskie Stronnictwo Ludowe)

Jacek Włosowicz (KW Prawo i Sprawiedliwość)

Wybory parlamentarne 2019, Senat. Okręg 82 (Kielce). Kandydaci do Senatu

Marzena Dębniak (KWW Wspólny Senator Marzena Dębniak)

Dariusz Loranty (KWW Koalicja Bezpartyjni Samorządowcy) 

Jarosław Rusiecki (KW Prawo i Sprawiedliwość)

Wybory parlamentarne 2019, Senat. Okręg 83 (Kielce). Kandydaci do Senatu

Marcin Bugajski (KWW Bezpartyjny Antysystemowy) 

Przemysław Gierada (KWW Adwokata Przemysława Gierady)

Kazimierz Kik (KWW Koalicja Bezpartyjni Samorządowcy) 

Edward Rzepka (Koalicyjny KW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni)

Krzysztof Słoń (KW Prawo i Sprawiedliwość)

Więcej o: