Przeprosiny Cezarego Łazarewicza

Przepraszam MDI sp. z o.o. za to, że w wywiadzie przeprowadzonym z Dominikiem Tomaszczukiem, opublikowanym w dniu 10 września 2013 r. na stronie internetowej www.gazeta.pl powiedziałem nieprawdę, jakoby spółka MDI stosowała groźby pod moim adresem. Cezary Łazarewicz