Smog w Opolu, 2017-12-02. Jakość powietrza jest umiarkowana

W sobota w Opolu jakość powietrza jest umiarkowana. Smog może nam dziś dokuczyć. Zanieczyszczenie powietrza może stanowić zagrożenie dla zdrowia, szczególnie osób starszych, kobiet w ciąży i dzieci. Sprawdź poziom poszczególnych substancji w powietrzu.

Dziś w Opolu warunki do aktywności na świeżym powietrzu nie są najlepsze.

Co konkretnie oznacza to dla mieszkańców? Chociaż według polskich norm jakość powietrza jest "akceptowalna”, to w praktyce zanieczyszczenie powietrza może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Ostrzeżenie dotyczy szczególnie osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci. Warto skrócić planowane wyjście do koniecznego minimum.

Aktualne pomiary smogu w Opolu

Opole manualna 4

  • Polski indeks jakości powietrza: Bardzo dobra
  • SO2 - dwutlenek siarki: 6,1 ug/m3 (Bardzo dobra)
  • NO2 - dwutlenek azotu: 20,7 ug/m3 (Bardzo dobra)
  • O3 - ozon: 1,6 ug/m3 (Bardzo dobra)

Opole automat 5

  • Polski indeks jakości powietrza: Umiarkowana
  • PM10 - pył zawieszony: 82,4 ug/m3 (Umiarkowana)

Źródło danych: powietrze.gios.gov.pl, dane dla stacji pomiarowych pochodzą z godziny 23:00.

Czy smog szkodzi i jak?

Smog szkodzi. Zawiera substancje toksyczne i rakotwórcze. Według danych Unii Europejskiej z powodu smogu umiera w Polsce ponad 40 tys. osób rocznie. Złe samopoczucie, nasilenie dolegliwości oddechowych, infekcje oddechowe to objawy, jakie mogą wystąpić u nas od razu.

Długotrwałe narażenie na smog zwiększa ryzyko nowotworów, chorób układu oddechowego, naczyniowo-sercowego, odpornościowego. Szczególnie groźny dla naszego zdrowia jest benzo(a)piren - rakotwórczy związek chemiczny.

Jak jest mierzona jakość powietrza w Polsce?

Inspekcja Ochrony Środowiska zbiera dane dotyczące zanieczyszczeń powietrza ze stacji pomiarowych umieszczonych w poszczególnych miastach. W większych miastach działa często więcej niż jedna stacja pomiarowa.

W Polsce mierzony jest poziom siedmiu substancji w powietrzu. Są to pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5, dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), tlenek węgla (CO), benzen (C6H6) i ozon (O3). Na podstawie wyników poszczególnych pomiarów wyliczany jest tzw. Polski Indeks Jakości Powietrza. To sześciostopniowa skala. Może być: bardzo dobry, dobry, umiarkowany, dostateczny, zły, bardzo zły.

Warto zaznaczyć, że Polska ma inną skalę dotyczącą jakości powietrza niż inne kraje Europy. Więcej o skalach pomiarowych za granicą i o tzw. Air Quality Index dowiesz się tutaj.

A tu znajdziesz wyjaśnienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Więcej o: