Smog w Opolu, 2017-12-01. Jakość powietrza jest dostateczna

W piątek w Opolu jakość powietrza jest dostateczna. Smog da się nam dziś we znaki. Zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia. Sprawdź poziom poszczególnych substancji w powietrzu.

Dziś w Opolu warunki do aktywności na świeżym powietrzu są słabe.

Co konkretnie oznacza to dla mieszkańców? Chociaż według polskich norm jakość powietrza jest "dostateczna”, to określenie może być mylące. Realnie zanieczyszczenie powietrza jest na tyle duże, że stanowi zagrożenie dla zdrowia. Szczególnie narażone są dziś osoby starsze, chore, kobiety w ciąży oraz małe dzieci. Aktywności na wolnym powietrzu mogą negatywnie wpłynąć na ich zdrowie. Uważać powinni też zdrowi dorośli. Jeśli aktywność wymagałaby długiego, wzmożonego wysiłku fizycznego, lepiej ją odłożyć.

Aktualne pomiary smogu w Opolu

Opole manualna 4

  • Polski indeks jakości powietrza: Bardzo dobra
  • SO2 - dwutlenek siarki: 7,3 ug/m3 (Bardzo dobra)
  • NO2 - dwutlenek azotu: 37,4 ug/m3 (Bardzo dobra)
  • O3 - ozon: 0,9 ug/m3 (Bardzo dobra)

Opole automat 5

  • Polski indeks jakości powietrza: Dostateczna
  • PM10 - pył zawieszony: 123 ug/m3 (Dostateczna)

Źródło danych: powietrze.gios.gov.pl, dane dla stacji pomiarowych pochodzą z godziny 23:00.

Czy smog szkodzi i jak?

Smog szkodzi. Zawiera substancje toksyczne i rakotwórcze. Według danych Unii Europejskiej z powodu smogu umiera w Polsce ponad 40 tys. osób rocznie. Złe samopoczucie, nasilenie dolegliwości oddechowych, infekcje oddechowe to objawy, jakie mogą wystąpić u nas od razu.

Długotrwałe narażenie na smog zwiększa ryzyko nowotworów, chorób układu oddechowego, naczyniowo-sercowego, odpornościowego. Szczególnie groźny dla naszego zdrowia jest benzo(a)piren - rakotwórczy związek chemiczny.

Jak jest mierzona jakość powietrza w Polsce?

Inspekcja Ochrony Środowiska zbiera dane dotyczące zanieczyszczeń powietrza ze stacji pomiarowych umieszczonych w poszczególnych miastach. W większych miastach działa często więcej niż jedna stacja pomiarowa.

W Polsce mierzony jest poziom siedmiu substancji w powietrzu. Są to pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5, dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), tlenek węgla (CO), benzen (C6H6) i ozon (O3). Na podstawie wyników poszczególnych pomiarów wyliczany jest tzw. Polski Indeks Jakości Powietrza. To sześciostopniowa skala. Może być: bardzo dobry, dobry, umiarkowany, dostateczny, zły, bardzo zły.

Warto zaznaczyć, że Polska ma inną skalę dotyczącą jakości powietrza niż inne kraje Europy. Więcej o skalach pomiarowych za granicą i o tzw. Air Quality Index dowiesz się tutaj.

A tu znajdziesz wyjaśnienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Więcej o: