Wybory w Warszawie, ankieta dla kandydatów na prezydenta. Oto odpowiedzi Sławomira Antonika

Kandydatom na prezydenta Warszawy przedstawiliśmy dziesięć pytań dotyczących kwestii, które naszym zdaniem są istotne dla mieszkańców stolicy. Poprosiliśmy ich o ustosunkowanie się do tych tematów. Zobacz odpowiedzi Sławomira Antonika.

Wybory samorządowe 2018 odbędą się już 21 października. Jaki plan na Warszawę mają kandydaci w wyborach na prezydenta stolicy? O to zapytaliśmy ich w specjalnie przygotowanej przez nas ankiecie. Poniżej prezentujemy odpowiedzi Sławomira Antonika - kandydata Bezpartyjnych na prezydenta Warszawy.

PYTANIE 1. Czy trasy maratonów biegowych powinny być wyznaczane przez centrum miasta?

Odpowiedź: Raczej tak
Uzasadnienie: Maraton jest promocją dla miasta, szczególnie jeśli jest transmitowany na świecie. Zatem trasa powinna przebiegać przez tereny warte promocji np. Stare Miasto i tam gdzie ruch samochodowy jest niewielki aby nie blokować miasta

PYTANIE 2. Czy ruch samochodowy w Warszawie powinien zostać ograniczony? Jeśli tak – w jaki sposób?

Odpowiedź: Tak
Uzasadnienie: Parkingi metropolitalne, komunikację podmiejską, bus pasy na trasach dojazdowych do Warszawy, opłaty za parkowanie, zakaz wjazdu wysoko emisyjnych do stref śródmiejskich.

PYTANIE 3. Czy najbliższe otoczenie Pałacu Kultury i Nauki powinno się zmienić?  Jeśli tak – jak?

Odpowiedź: Tak
Uzasadnienie: Teren należy zagospodarować, tj. wykorzystać dla rozwoju Warszawy.

PYTANIE 4. Czy strefy wyłączone z zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych powinny się zmienić? Jeśli tak – jak?

Odpowiedź: Nie
Uzasadnienie: Nie można pić w miejscach publicznych. To powinny być wyjątki i dotyczyć napojów niskoalkoholowych.

PYTANIE 5. Czy część warszawskich ulic powinna zostać zwężona kosztem ścieżek rowerowych i szerszych chodników?

Odpowiedź: Raczej nie
Uzasadnienie: Trudno powiedzieć, bo pytanie jest zbyt generalne. Decyzja zależy od miejsca, czyli potrzeby i warunków technicznych.

PYTANIE 6. Czy handel uliczny powinien zostać ograniczony?

Odpowiedź: Raczej tak
Uzasadnienie: Powinien zostać uporządkowany tj. wyznaczone miejsca handlu tymczasowego i okazjonalnego. Opłaty za zajęcie terenu powinny być zbliżone do opłat od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w lokalach użytkowych celem równości szans.

PYTANIE 7. Czy miasto powinno kontynuować dofinansowywanie programu in vitro?

Odpowiedź: Raczej tak
Uzasadnienie: O tym w przyszłości zadecyduje Rada Warszawy, a nie Prezydent. Zależy nam na wszystkich dzieciach.

PYTANIE 8. Czy w Warszawie powinno być więcej wielkich galerii handlowych?

Odpowiedź: Raczej tak
Uzasadnienie: O tym powinni decydować mieszkańcy, a nie Prezydent. Należy zauważyć, że w galeriach jest nie tylko handel, ale i usługi. Mieszkańcy muszą zadecydować, czego potrzebują. Ważne są proporcje i różnorodność.

PYTANIE 9. Czy Warszawa potrzebuje nowych mostów? Jeśli tak - ilu?

Odpowiedź: Tak
Uzasadnienie: Tak, ale nie dziś. W najbliższej przyszłości za 5-10 lat powinien powstać most Krasińskiego, a w dalszej przyszłości most na zaporze.

PYTANIE 10. Czy w Warszawie powinno się wygospodarować więcej zieleni kosztem miejsc parkingowych?

Odpowiedź: Raczej nie
Uzasadnienie: Realizacja zieleni kosztem miejsc parkingowych nie rozwiązuje problemu braku zieleni. Trzeba organizować większe kompleksy zieleni niż miejsca parkingowe. Trzeba też realizować nowoczesne miejsca parkingowe podziemne i wielopoziomowe nadziemne by maksymalnie wykorzystać przestrzeń oraz udostępnić tereny ogródków działkowych wszystkim mieszkańcom. Będę promował więcej zieleni na dachach i elewacjach budynku poprzez obniżki podatków od nieruchomości przy dużej ilości zieleni. Przede wszystkim należy zadbać o zieleń istniejącą, szczególnie usychające drzewa. 

Więcej o: