Wybory w Warszawie, ankieta dla kandydatów na prezydenta. Oto odpowiedzi Justyny Glusman

Kandydatom na prezydenta Warszawy przedstawiliśmy listę dziesięciu pytań dotyczących kwestii, które naszym zdaniem są istotne dla wielu mieszkańców stolicy. Poprosiliśmy ich o ustosunkowanie się do tych tematów. Zobacz odpowiedzi Justyny Glusman.

Wybory samorządowe 2018 odbędą się już 21 października. Jaki plan na Warszawę mają kandydaci w wyborach na prezydenta stolicy? O to zapytaliśmy ich w specjalnie przygotowanej przez nas ankiecie. Poniżej prezentujemy odpowiedzi Justyny Glusman - kandydatki koalicji ruchów miejskich na prezydenta Warszawy.

PYTANIE 1. Czy trasy maratonów biegowych powinny być wyznaczane przez centrum miasta?

Odpowiedź: Tak
Uzasadnienie: Kultura biegania i związane z nią zjawisko maratonów to z pewnością bardzo pozytywny trend. Bieganie jako sposób spędzania wolnego czasu to promowanie bardzo demokratycznego i otwartego na różne pokolenia sportowego stylu życia. Od zawsze (starożytna Grecja!) miasto było miejscem gdzie tworzono przestrzenie do uprawiania sportów. Maratony i inne „uliczne” imprezy są elementem miejskiego życia i promują Warszawę. Dzięki temu, że odbywają się w centrum, osoby, które chcą w nich uczestniczyć jako widzowie, mogą łatwiej do nich dotrzeć. Kluczowe jednak jest zapewnienie w tym czasie sprawnych objazdów (szczególnie komunikacją publiczną) i dobrej informacji wcześniej.

PYTANIE 2. Czy ruch samochodowy w Warszawie powinien zostać ograniczony? Jeśli tak – w jaki sposób?

Odpowiedź: Tak
Uzasadnienie: Warszawa jest jednym z najbardziej zakorkowanych miast europejskich. Problemem jest zarówno przejazd przez miasto, jak i znalezienie miejsca do parkowania. Samochody są głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w dzielnicach centralnych (wg dr. Badydy nawet w 90 proc.), co potwierdzają badania naukowe, raporty NIK etc. W ostatnich latach dwukrotnie zwiększyła się liczba aut wjeżdżających codziennie do miasta i obecnie wynosi ponad pół miliona. Fizycznie nie ma możliwości, aby wszystkie się pomieściły. Tak więc zmiana modelu transportu jest konieczna, aby nie tylko udrożnić miasto, ale chronić zdrowie i życie mieszkańców. Trzeba zmienić politykę parkingową – rozszerzyć (po konsultacjach z mieszkańcami) strefę płatnego parkowania i wyeliminować wszystkie patologie z nią związane, takie jak rejestracja kilkunastu aut pod jednym adresem. System opłat za parkowanie powinien być elastyczny – różnej wysokości opłaty w zależności od lokalizacji i pory dnia. Celem jest osiągnięcie sytuacji, w której ok. 85% miejsc będzie zajęte, dzięki czemu zostanie zredukowane zanieczyszczenie powietrza generowane przez auta kierowców szukających miejsca do zaparkowania. Wszystkie osiedla powinny mieć połączenie wygodnym transportem publicznym, a więc trzeba uzupełnić sieć połączeń w miejscach, gdzie ich brakuje. Należy szybciej realizować budowę parkingów P+R przy stacjach kolejowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (tzw. ZIT finansowany ze środków unijnych). Należy wyznaczyć dodatkowe buspasy, które poprawią prędkość przejazdu autobusów, budować nowe linie tramwajowe (obecne władze robiły to bardzo wolno), projektować kolejną linię metra, zintegrować transport kolejowy w stolicy z innymi środkami transportu i poprawić jego jakość (częstotliwość pociągów, więcej wagonów, dostępne dworce).

PYTANIE 3. Czy najbliższe otoczenie Pałacu Kultury i Nauki powinno się zmienić? Jeśli tak – jak?

Odpowiedź: Tak
Uzasadnienie: Otocznie Pałacu Kultury i Nauki jest symbolem nieudolności obecnych władz i powinno się zmienić. To miejsce powinno być wizytówką miasta, a z drugiej strony wielofunkcyjną przestrzenią, z której będą korzystać mieszkańcy. Obowiązujący plan zagospodarowania trzeba zmienić, w kwartale południowym powinno się znaleźć więcej zieleni, powinien uwzględnić pawilony dworca Śródmieście. Wzdłuż Al. Jerozolimskich powinna powstać zabudowa odpowiadająca wysokości pierzei po drugiej stronie ulicy, a parterach powinny zostać zlokalizowane funkcje usługowe i gastronomiczne. Planowane instytucje kultury, MSN oraz TR, powinny zostać zrealizowane jak najszybciej – ta część placu ma potencjał, aby stać się centrum kultury Warszawy. Park Świętokrzyski musi zostać zachowany. Celem jest stworzenie przestrzeni, która będzie spełniać kryteria dobrej przestrzeni publicznej, czyli takiej, w której zlokalizowane jest co najmniej 10 różnych funkcji. Ich oferta musi być tak zróżnicowana, aby mieszkańcy o różnym statusie materialnym i zainteresowaniach mogli i chcieli z niej korzystać.

PYTANIE 4. Czy strefy wyłączone z zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych powinny się zmienić? Jeśli tak – jak?

Odpowiedź: Tak
Uzasadnienie: W strefach wyłączonych z zakazu spożywania alkoholu jest przede wszystkim brudno. Powinny być monitorowane pod kątem zaśmiecania, powinny być do nich także kierowane częstsze patrole policji, aby wszyscy mogli się czuć w nich bezpiecznie.

PYTANIE 5. Czy część warszawskich ulic powinna zostać zwężona kosztem ścieżek rowerowych i szerszych chodników?

Odpowiedź: Tak
Uzasadnienie: „Autostrady” w centrum powinny zostać przekształcone w miejskie ulice. Ulice to największa przestrzeń publiczna Warszawy, musi być zaprojektowana w taki sposób, aby służyła wszystkim użytkownikom. Głównym problemem tras rowerowych jest brak spójnej sieci, w tym przede wszystkim odcinków przecinających centrum miasta na osi wschód-zachód i północ-południe. Konsekwencje mogą być tragiczne, jak pokazał ostatni wypadek na moście Poniatowskiego. W tym kontekście przeprojektowania wymaga al. Niepodległości/al. Jana Pawła II oraz ul. Marszałkowska. Wzdłuż tych ulic poprowadzone powinny zostać drogi dla rowerów zapewniające bezpieczny przejazd przez ronda.

PYTANIE 6. Czy handel uliczny powinien zostać ograniczony?

Odpowiedź: Raczej tak
Uzasadnienie: Przede wszystkim powinien zostać uporządkowany. Handel powinien odbywać się w wyznaczonych do tego miejscach. Władze miasta powinny określić takie miejsca w każdej dzielnicy i tam w określone dni umożliwić handlowanie.

PYTANIE 7. Czy miasto powinno kontynuować dofinansowywanie programu in vitro?

Odpowiedź: Tak
Uzasadnienie: Program in vitro powinien być dofinansowany przez państwo, bo bezpłodność jest chorobą cywilizacyjną dotykającą mieszkańców całej Polski. W momencie, gdy państwo nie wywiązuje się z tego zadania, mieszkańców powinien wesprzeć samorząd. Procedura in vitro jest bardzo kosztowna i brak dofinansowania pozbawia osoby mniej zamożne możliwości posiadania dziecka.

PYTANIE 8. Czy w Warszawie powinno być więcej wielkich galerii handlowych?

Odpowiedź: Nie
Uzasadnienie: W Warszawie jest za dużo galerii handlowych, szczególnie w centrum, co sprawia, że wymarły praktycznie wszystkie ulice handlowe. Ta sytuacja powoduje, że ulice są puste, mało atrakcyjne, a przez to także mniej bezpieczne. W Warszawie jest około 900 pustostanów w miejskich lokalach użytkowych. Zarządzanie przestrzenią handlową, a właściwie jego brak, to jedna z największych porażek władz miasta w ostatnich latach.

PYTANIE 9. Czy Warszawa potrzebuje nowych mostów? Jeśli tak - ilu?

Odpowiedź: Tak
Uzasadnienie: Władze miasta powinny zrealizować budowę mostu rowerowego wzdłuż Okrzei i Karowej, w ramach Południowej Obwodnicy Warszawy powstanie most łączący południowe dzielnice Warszawy. Przejazd ten odciąży centralne dzielnice miasta od ruchu samochodowego. Budowa głównych przepraw powinna wynikać z diagnozy potrzeb transportowych przedstawionej w kompleksowym planie rozwoju systemu transportowego dla miasta, z perspektywą na następne 30-50 lat. Przygotowanie takiego dokumentu to priorytet dla nowego prezydenta. Powinien zostać skonsultowany z mieszkańcami i stać się integralną częścią długofalowej strategii rozwoju Warszawy.

PYTANIE 10. Czy w Warszawie powinno się wygospodarować więcej zieleni kosztem miejsc parkingowych?

Odpowiedź: Raczej nie
Uzasadnienie: Nie można zestawiać w ten sposób zieleni i miejsc parkingowych. Władze Warszawy powinny lepiej zarządzać zielenią, a także miejscami do parkowania,  ale to dwa odrębne tematy. Głównym problemem związanym z parkowaniem jest zabieranie przez samochody przestrzeni pieszym, przez co chodniki są mało dostępne.

Więcej o: