Wybory w Warszawie, ankieta dla kandydatów na prezydenta. Oto odpowiedzi Jacka Wojciechowicza

Kandydatom na prezydenta Warszawy przedstawiliśmy listę dziesięciu pytań dotyczących kwestii, które naszym zdaniem są istotne dla wielu mieszkańców stolicy. Poprosiliśmy ich o ustosunkowanie się do tych tematów. Zobacz odpowiedzi Jacka Wojciechowicza.

Wybory samorządowe 2018 odbędą się już 21 października. Jaki plan na Warszawę mają kandydaci w wyborach na prezydenta stolicy? O to zapytaliśmy ich w specjalnie przygotowanej przez nas ankiecie. Poniżej prezentujemy odpowiedzi Jacka Wojciechowicza - kandydata na prezydenta Warszawy KWW "Akcja Warszawa".

PYTANIE 1. Czy trasy maratonów biegowych powinny być wyznaczane przez centrum miasta?

Odpowiedź: Tak
Uzasadnienie: Trasy powinny być tak planowane, aby były atrakcyjne dla uczestników i kibiców, a jednocześnie nieuciążliwe dla pozostałych mieszkańców miasta.

PYTANIE 2. Czy ruch samochodowy w Warszawie powinien zostać ograniczony? Jeśli tak – w jaki sposób?

Odpowiedź: Tak
Uzasadnienie: Ruch samochodów indywidualnych jest ograniczany (obecnie wjeżdża o 10% mniej samochodów niż miało to miejsce 12 lat temu), przy zwiększających się celach podróży. W centrum nie ma możliwości, aby wszyscy dotarli własnymi samochodami. Dlatego rozwijana jest sieć metra, a także inne formy transportu publicznego. Trzeba kontynuować budowę obwodnic.

PYTANIE 3. Czy najbliższe otoczenie Pałacu Kultury i Nauki powinno się zmienić? Jeśli tak – jak?

Odpowiedź: Tak
Uzasadnienie: Powinno się zmienić zgodnie z obowiązującym od 2010 roku planem zagospodarowania przestrzennego (z pewnymi korektami).

PYTANIE 4. Czy strefy wyłączone z zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych powinny się zmienić? Jeśli tak – jak?

Odpowiedź: Raczej tak
Uzasadnienie: Powinny być lepiej pilnowane i monitorowane przez właściwe służby.

PYTANIE 5. Czy część warszawskich ulic powinna zostać zwężona kosztem ścieżek rowerowych i szerszych chodników?

Odpowiedź: Raczej tak
Uzasadnienie: Ścieżki rowerowe nie zawsze muszą być budowane kosztem ulic, choć oczywiście mogą być przypadki, gdzie jest to nieuniknione.

PYTANIE 6. Czy handel uliczny powinien zostać ograniczony?

Odpowiedź: Nie
Uzasadnienie: Należy go cywilizować i dążyć do tego, aby w pełni legalny.

PYTANIE 7. Czy miasto powinno kontynuować dofinansowywanie programu in vitro?

Odpowiedź: Tak
Uzasadnienie: Nowoczesne miasto powinno powinno wspierać ludzi pragnących posiadać potomstwo.

PYTANIE 8. Czy w Warszawie powinno być więcej wielkich galerii handlowych?

Odpowiedź: Raczej tak
Uzasadnienie: Mamy na myśli te, które są już w trakcie budowy bądź rozbudowy (Jupiter, Galeria Młociny, Promenada).

PYTANIE 9. Czy Warszawa potrzebuje nowych mostów? Jeśli tak - ilu?

Odpowiedź: Tak
Uzasadnienie: W najbliższych latach dwa drogowe (na zaporze i południowy, który jest w trakcie budowy) oraz most Krasińskiego, który miałby charakter lokalny z przewagą transportu publicznego.

PYTANIE 10. Czy w Warszawie powinno się wygospodarować więcej zieleni kosztem miejsc parkingowych?

Odpowiedź: Tak
Uzasadnienie: Tak, w sytuacji budowy parkingów podziemnych i ”oczyszczenia” placów i chodników z samochodów. Przed budową parkingów podziemnych trzeba przeprowadzić rzetelny audyt ile jest potrzebnych tak naprawdę miejsc parkingowych.

Więcej o: