Aplikacja MBA - co musisz wiedzieć

Proces aplikacji na studia MBA nie wygląda na zbyt skomplikowany, ale w praktyce jest dość trudny do wykonania.

Jak wygląda aplikowanie na studia MBA, przede wszystkim te tradycyjne, 2-letnie, dzienne w Stanach? Proces, w zarysie, wygląda następująco:

embed

Przed złożeniem aplikacji do szkoły trzeba nie tylko wybrać rodzaj programu i szkołę, do której chcemy aplikować, ale także przygotować kilka dokumentów i zdać testy.

Dokumenty - a w szczególności wyniki wcześniejszej edukacji, eseje, rekomendacje i formularz aplikacyjny - z pewnością będą źródłem frustracji. Wyniki edukacji dlatego, że stracisz sporo czasu na tłumaczeniu transkryptów i ich weryfikacji. Rekomendacje to wyzwanie samo w sobie. Eseje i formularz aplikacyjny szkoły to także spore zadania do wykonania. Każda szkoła ma nie tylko inny formularz (a zatem copy-paste nie ma zastosowania), ale przede wszystkim inne eseje.

Z egzaminów zaś potrzebne są: GMAT (test zdolności analizy matematycznej i językowej/gramatycznej) oraz TOEFL (test potwierdzający znajomość języka angielskiego). Coraz częściej zamiast GMAT dopuszcza się GRE, a zamiast TOEFL można zdawać IELTS, obie alternatywy są jednak mniej popularne. Jakkolwiek TOEFL/IELTS można zdać niemal z marszu (lub po około 1-3 tygodniach przygotowania, zakładając dobrą znajomość angielskiego), to z GMAT jest już trudniej. Około 3 miesięcy przygotowań do egzaminu wydaje się być standardem, choć naturalnie będą tacy, co poradzą sobie z egzaminem po tygodniu nauki (a jednocześnie będą i tacy, którzy będą potrzebowali pół roku i kilku prób).

Aplikacja MBA - przykładowy kalendarz

Poniższy kalendarz odnosi się głównie do aplikacji na "tradycyjne" programy MBA (dzienne, jednoroczne lub dwuletnie), przede wszystkim w USA, ale także w czołowych szkołach biznesu w Europie (INSEAD, LBS, IESE, IMD, etc.). Rekrutacja na programy Executive MBA w USA będzie dość podobna (a zatem i podobnie czasochłonna). Aplikacja na studia MBA w Polsce wydaje się być mniej wymagająca tak pod względem dokumentacji, jak i czasu.

Zacznę od mało precyzyjnego stwierdzenia, że oczywiście czas przygotowania aplikacji MBA zależy od sytuacji i możliwości (tak czasowych, jak i intelektualnych) kandydata. Niektórzy przygotują wszystko w miesiąc, inni w rok. Według mnie potrzeba około 5-10 miesięcy, żeby w miarę spokojnie (uwzględniając inne obowiązki jak np. praca zawodowa) przygotować się do aplikowania na studia MBA.

Przykładowe kalendarium przygotowań wygląda tak:

embed

Punktem wyjścia zawsze powinno być określenie typu programu (studia dzienne, executive, itp.), co nie zajmie zapewne więcej niż 2 tygodnie. Z reguły ludzie wiedzą, na co sobie mogą pozwolić - tak pod względem finansowym, jak i profesjonalnym (porzucenie pracy czy nie) i osobistym (partner, dzieci itp.). Ponadto niektóre typy programów pomogą w określonych celach zawodowych, zatem wybór programu będzie też podyktowany oczekiwaniami w stosunku do MBA.

Po wyborze programu należałoby określić, do jakich szkół chcesz aplikować. Choć wydaje się to zadaniem przytłaczającym (wobec liczby szkół), to tak naprawdę wybór powinien się sprowadzać do wąskiej grupy szkół (top 10-20). W związku z tym, około 4-5 tygodni na wybór szkół (zapoznanie się ze stronami internetowymi szkół, porozmawianie ze studentami i absolwentami programu) powinno wystarczyć.

W następnej kolejność sugerowałbym rozprawić się z testami: GMAT (ewentualnie GRE) i TOEFL (ewentualnie IELTS). Ta część procesu jest dość ciężka do zaklasyfikowania w czasie, bo wszystko zależy od ilości pracy, jaką można zainwestować w przygotowanie do egzaminów, od posiadanej wiedzy (umiejętności analitycznych) i od poziomu znajomości języka angielskiego. W sumie przeznaczyłbym około 3-5 miesięcy na te dwa egzaminy. To spokojnie pozwoli się do nich przygotować (bez przesadnego przeciążania się) i ewentualnie poprawić wyniki w drugiej próbie, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Po testach przychodzi czas na sprawy organizacyjne. Po pierwsze trzeba zapoznać się z formularzami aplikacyjnymi wybranych szkół - przede wszystkim tematami esejów i terminami składania aplikacji. Po drugie radziłbym ze sporym wyprzedzeniem skontaktować się z osobami, które mogą napisać ci listy rekomendacyjne. Warto z nimi uzgodnić proces i terminy. Wreszcie należy zorganizować niezbędne zaświadczenia potwierdzające wyniki wcześniejszej edukacji. Tutaj przede wszystkim chodzi o uzyskanie wymaganych spisów ocen z uczelni i ewentualne przetłumaczenie ich na angielski. Całość nie powinna zająć więcej niż miesiąc.

Wreszcie przygotowanie esejów (i pozostałych części formularza aplikacyjnego) zajmie około 2-4 miesięcy. Eseje tylko wydają się być proste. Tak naprawdę zajmują bardzo dużo czasu i efekt końcowy jest wypadkową wielu szkiców (a także i wielu dni, o ile nie tygodni).

Jak widać, porządne przygotowanie aplikacji zajmie około 7-8 miesięcy. Zatem warto wszystko zaplanować z dużym wyprzedzeniem. Pośpiech jest jednym z największych wrogów aplikacji. To, czego najbardziej nie chcesz zrobić, to zainwestować kilka miesięcy na przygotowanie w pośpiechu aplikacji, która będzie na tyle niedopracowana, że nie pozwoli ci się dostać na studia. Wtedy bowiem nie tylko nie dostaniesz się na MBA, ale także stracisz sporo czasu (i pewnie trochę pieniędzy).