Najlepsze podyplomowe

Z roku na rok powiększa się rośnie liczba uczelni, które prowadzą zajęcia podyplomowe. Wobec coraz bogatszej oferty zaczęły powstawać rankingi, które mają pomóc przy wyborze odpowiedniej szkoły.

W lipcowym numerze "Home & Market" zestawiono 22 niepubliczne uczelnie z wybranymi kierunkami studiów podyplomowych . Każda z nich mogła otrzymać maksymalnie 120 punktów. Uwzględniono następujące kryteria:

- liczbę godzin w ciągu całego toku studiów (30 punktów),

- odsetek wykładowców z tytułem naukowym poniżej tytułu doktora (im mniejszy tym więcej punktów; 30 punktów),

- liczbę wykładowców z tytułem doktora (30 punktów),

- liczbę oferowanych kierunków podyplomowych (20 punktów).

Pierwsze miejsce w Rankingu Studiów Podyplomowych Uczelni Niepublicznych zajęły ex aequo Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej i Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, które zgromadziły po 90 punktów. Kolejne miejsca rozszerzonego podium przypadły Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (po 85 punktów), a także Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (80 punktów).

"Home & Market" przygotował także zestawienia odnośnie poszczególnych kategorii. Okazało się, że najmniejszym odsetkiem wykładowców z tytułem niższym niż tytuł doktora mogły pochwalić się WSZiB w Krakowie i Akademia Leona Koźmińskiego - 10 proc. Dobry wynik osiągnęła również ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna - 15 proc.

Najbogatszą ofertę posiadają natomiast Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (aż 91 oferowanych studiów podyplomowych!),Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (52 oferowanych studiów) oraz Wyższsza Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (44 oferty).

Więcej o: