Co można zabrać ze sobą na maturę?

Centralna Komisja Egzaminacyjna sporządziła listę materiałów pomocniczych i przyborów, z których można korzystać podczas pisemnego egzaminu maturalnego. Zasady są jasne. Nie ma mowy o maskotkach "na szczęście" czy kanapkach.

Każdy zdający musi mieć długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem do rozwiązywania zadań egzaminu pisemnego. W zależności od zdawanego przedmiotu może też korzystać z materiałów pomocniczych przygotowanych w każdej sali, jak również z własnych urządzeń i przyborów. Oto ich lista:

Język polski

- słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny

Język białoruski

- słownik językowy (jedno- lub dwujęzyczny)

Język litewski

- słownik językowy (jedno- lub dwujęzyczny) - nie mniej niż 1 na 25 osób

Język ukraiński

- słownik językowy (jedno- lub dwujęzyczny) - nie mniej niż 1 na 25 osób

Język kaszubski

- słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny, słownik języka kaszubskiego - nie mniej niż 1 na 25 osób

Język łaciński i kultura antyczna

- słownik łacińsko-polski dla każdego zdającego, mały atlas historyczny - nie mniej niż 1 na 25 osób

Historia muzyki

- każdy zdający powinien posiadać odtwarzacz do płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkami

Biologia

- każdy zdający może mieć linijkę

Chemia

- karta wybranych tablic chemicznych dla każdego zdającego, każdy zdający może mieć linijkę i kalkulator prosty*

Fizyka i astronomia

- karta wybranych wzorów i stałych fizycznych dla każdego zdającego, każdy zdający może mieć linijkę oraz kalkulator prosty*

Geografia

- każdy zdający powinien mieć linijkę, lupę, kalkulator prosty*

Historia

- każdy zdający może mieć lupę

Matematyka

- zestaw wybranych wzorów matematycznych dla każdego zdającego, każdy zdający powinien mieć cyrkiel, linijkę, kalkulator prosty*

Informatyka

- każdy zdający może mieć kalkulator prosty*

Egzamin maturalny dla osób niesłyszących

- słownik języka polskiego, słownik wyrazów obcych, słownik wyrazów bliskoznacznych - nie mniej niż 1 na 25 osób

Egzamin maturalny dla osób niewidomych i słabo widzących

- sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne do wykorzystywania na egzaminie maturalnym przez osoby niewidome lub słabo widzące np.: monitory / powiększalniki, linijki brajlowskie, drukarki brajlowskie.

* Kalkulator prosty - jest to kalkulator, który umożliwia wykonanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. Można też z jego pomocą obliczać procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb.

Poza tym do sali, w której przeprowadzany jest egzamin maturalny, nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, ani z nich korzystać w tej sali. Złamanie tego zakazu grozi unieważnieniem egzaminu .

Na stolikach piszących egzamin maturalny mogą znajdować się tylko arkusze egzaminacyjne, przybory pomocnicze i pomoce dopuszczone przez dyrektora CKE.

Wyjątek stanowią osoby chore lub niepełnosprawne. One to mogą mieć na stoliku leki i inne pomoce medyczne przepisane przez lekarza lub konieczne ze względu na niepełnosprawność lub chorobę.

Więcej o: