Matura z polskiego

Egzamin z polskiego zbliża się wielkimi krokami. Nawet jeżeli przygotowywałeś się do niego przez cały rok, jest jeszcze kilka rzeczy, które możesz zrobić, aby wypaść na maturze jeszcze lepiej.

Prezentacja ustna

Pamiętaj o ważnych terminach ustalonych przez CKE: wykaz bibliografii, jaką wykorzystałeś do opracowania tematu, złóż w szkole najpóźniej na miesiąc przed planowanym terminem egzaminu ustnego.

Skompletuj materiały pomocnicze niezbędne do twojej prezentacji, np. reprodukcje obrazów, fiszki z cytatami, fragmenty filmów. Przemyśl, w którym momencie je wykorzystasz.

Listę wykorzystywanych materiałów pomocniczych, jak również potrzebnych środków technicznych (np. wideo, DVD, komputer) również dostarcz z miesięcznym wyprzedzeniem.

Możesz korzystać także z planu prezentacji - maksymalnie 1 strona A4.

Zaplanuj dokładnie czas wystąpienia i przećwicz je z zegarkiem w ręku. Masz do dyspozycji tylko 15 min. Pozostałe 10 min to rozmowa z komisją.

Mów głośno, zwróć uwagę na dykcję - egzaminator musi cię usłyszeć i zrozumieć. Ćwicząc w domu, poproś kogoś, aby cię słuchał. Pomoże to skorygować potencjalne usterki i ustalić tempo mówienia.

Przećwicz mowę ciała. Ogranicz zbędne ruchy (np. kiwanie się, przestępowanie z nogi na nogę).

Przypomnij sobie wykorzystaną do przygotowania prezentacji literaturę podmiotu i przedmiotu. Rozmowa z komisją dotyczyć będzie nie tylko tematu twojej prezentacji, ale również bibliografii!

Powtórz pojęcia, definicje, terminy teoretyczno-literackie pojawiające się w twojej wypowiedzi.

Bądź na miejscu kwadrans przed wyznaczoną godziną i nie zapomnij o dokumencie tożsamości.

Myśl pozytywnie, opanuj stres - komisja jest nastawiona do ciebie życzliwie!

Egzamin pisemny

Powtórz treść i problematykę lektur w kontekście historyczno-literackim.

Wykonaj kilka ćwiczeń z zakresu czytania ze zrozumieniem tekstów publicystycznych i popularnonaukowych.

Po otrzymaniu arkusza przeczytaj dokładnie zamieszczoną w nim instrukcję.

Pamiętaj, że egzamin pisemny (na poziomie podstawowym) składa się z dwóch części: czytania ze zrozumieniem i wypowiedzi własnej na określony temat - rozplanuj dobrze czas!

Podczas pracy nad tekstami w arkuszu egzaminacyjnym możesz zaznaczać, podkreślać, sporządzać notatki wprost na tekście. Takie dodatkowe adnotacje mogą ułatwić ci lekturę tekstu i szukanie odpowiedzi na poszczególne pytania. Notatki te nie są oceniane.

Dobrze rozważ wybór tematu wypracowania.

Przyjrzyj się czasownikom (tzw. operacyjnym) występującym w poleceniu. Ułatwią ci zrozumienie, co masz dokładnie zrobić, jak zrealizować temat.

Zaplanuj wypowiedź pisemną (możesz do tego wykorzystać brudnopis znajdujący się w arkuszu).

Pamiętaj, że wypracowanie maturalne nie może być krótsze niż dwie strony, tj. około 250 słów. Jeśli napiszesz mniej, nie dostaniesz punktów za język, styl, kompozycję i zapis.

Górna granica liczby słów nie jest określona - możesz pisać, ile tylko chcesz, pod warunkiem oczywiście, że zmieścisz się w czasie. Jeśli lubisz "rozpisać się", zadbaj o to, by nie zabrakło ci czasu na wnioski końcowe.

Wypracowanie musi być na temat i w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu! To najważniejsza zasada - jeśli napiszesz nie na temat, nie dostaniesz żadnych punktów za wypracowanie, a w konsekwencji - nie zdasz matury pisemnej z języka polskiego.

Pamiętaj, że w przypadku dłuższych tekstów literackich (np. powieści), musisz w wypracowaniu odwoływać się do treści fragmentu, zamieszczonego w arkuszu (nie wystarczy nawiązanie do danego utworu).

Joanna Spychała

Czytaj także:

Pierwszy egzamin

Temat lekcji: Ubaw po pachy

Wszystko o leworęczności