Jak zaplanować swoją karierę?

Już w przedszkolu pytają nas ,"kim chcesz zostać w przyszłości?? Z czasem nasza wiedza się zwiększa, upodobania zmieniają, wizja tego, co chcemy robić krystalizuje się. W zrozumieniu tematu planowania ścieżki kariery pomoże nam pan Marcin Grząbka - doradca personalny z firmy Vento Consulting.

Panie Marcinie, co to jest ścieżka kariery i kto może ją planować ?

Planowanie ścieżki kariery to wyznaczenie konkretnego celu zawodowego, który osiągamy w perspektywie określonego czasu. Celem może być zarówno osiągnięcie wyznaczonego stanowiska, jak również poziomu wiedzy, umiejętności czy kompetencji.

Pierwsze plany kariery zawodowej dokonywane są już przez dzieci gdy mówią: "jak będę duży zostanę strażakiem, pilotem, żołnierzem, lekarzem". Powiedziałbym, że to pierwsze próby wyznaczania celu i rzucania sobie wyzwań. Oczywiście czas weryfikuje dziecięce zamierzenia, chociażby dlatego, że na tym etapie rozwoju, nie rozpoznają dobrze swoich umiejętności i aspiracji.

Kiedy najlepiej zacząć świadome planowanie ścieżki kariery?

Pierwszym etapem planowania kariery przez młodą osobę jest zdefiniowanie szkoły, uczelni, której ukończenie daje wiedzę tudzież pewne umiejętności..

Na gruncie zawodowym, po okresie wdrożenia oraz po okresowych ocenach pracowniczych (jeżeli funkcjonują w organizacji) możemy sporządzić pierwszy zarys ścieżki awansu pracownika.

Jak ją planować?

Każdy ma swój sposób na osiąganie wyznaczonych celów. Jednak warto rozpocząć od wyznaczenia konkretnego celu, uświadomienie sobie miejsca, w którym znajdujemy się obecnie. Następnie powinniśmy wyznaczyć sobie czasu, w jakim chcemy ten cel osiągnąć. I wreszcie określić działania zmierzające do zrealizowania tego zamierzenie.

Posłużmy się przykładem:

Stan obecny: brygadzista

Cel: kierownik produkcji

Czas, okres: 5 najbliższych lat

Działania:

- podjęcie studiów kierunkowych

- szkolenia z zakresu zarządzania produkcją

- szkolenia z zakresu zarządzania personelem

- szkolenia doskonalące

- szkolenia informatyczne z obsługi programów do zarządzania produkcją

Czy możemy to zrobić sami?

Oczywiście, ale pod jednym warunkiem. Musimy być pewni swoich predyspozycji zawodowych, cech osobowości, a nade wszystko świadomi swoich braków i słabości (również tych psychologicznych), żeby podjąć odpowiednie kroki ich wyeliminowania. Tutaj pomocną osobą może być psycholog pracy lub doradca zawodowy, psycholog pracy, specjalista HR. Gdy jesteśmy już czynni zawodowo, łatwiej, a na pewno szybciej, rozwijać się po zaplanowaniu wspólnej ścieżki z pracodawcą.

Dlaczego planowanie ścieżki kariery jest takie ważne?

Po pierwsze, jest elementem motywującym do działania, ponieważ określa cel, z którym w pełni się identyfikujemy i wyznacza kierunek drogi, jaką musimy pokonać. Po drugie, zapewnia rozwój zawodowy i ciągłe udoskonalanie, przez co jesteśmy aktywnymi uczestnikami zmieniającego się rynku pracy .

Rozmawiała Katarzyna Nowak-Woźna

Czytaj także:

Złota godzina

Savoir-vivre na wakacjach

Planuj, ale z głową