Skala ocen i sposób oceniania egzaminów FCE i CAE

Egzaminy FCE i CAE są oceniane w skali pięciostopniowej. Najwyższą oceną jest A, najniższą E.

Oceny pozytywne - A, B, C

Oceny negatywne - D, E

Aby uzyskać poszczególne oceny, należy zdobyć następującą liczbę punktów:

A - 80% i powyżej

B - 75% - 79 %

C - 60% - 74%

D - 55 % - 59%

E - 54 % i poniżej

Każda część egzaminu jest równie ważna i można z niej zdobyć maksymalnie 20% punktów. Nie trzeba osiągnąć określonego minimum z poszczególnych części, żeby zdać egzamin - nawet, jeżeli podczas jednej części zdobędzie się bardzo mało punktów, można to nadrobić w innych.

Poniżej średnie wyniki FCE i CAE z centrów British Council w Polsce z ostatniej sesji egzaminacyjnej:

FCE : A - 8%, B - 26%, C - 48%, D - 7%, E - 11%

CAE : A - 4%, B - 17%, C - 52%, D - 10%, E - 17%

Chcecie się dowiedzieć więcej o egzaminach? Na wasze pytania czekają nasi eksperci.

Partner serwisu: