Czy gry komputerowe nas rozwijają?

W gry komputerowe grają dziś młodsi i starsi, mężczyźni i kobiety. To jedna z bardziej popularnych, współczesnych form rozrywki. Przede wszystkim służą zabawie, mogą jednak być także skutecznym narzędziem edukacyjnym.

Anna Szczechowiak

W obiegowej opinii gry komputerowe przynoszą wiele szkody i wywierają negatywny wpływ na graczy. Najczęściej słyszy się o tym, że u osób, które grają w gry, znacznie wzrasta poziom agresji. Ponadto młodzi ludzie spędzając większość wolnego czasu przez ekranem komputera, przestają odróżniać świata wirtualny od rzeczywistego. Granica pomiędzy nimi staje się bardzo płynna. Gry komputerowe mogą prowadzić do uzależnienia - w przypadku wyłączenia gry, osoba odczuwa silny dyskomfort psychiczny i pragnie jak najszybciej powrócić do świata widocznego na ekranie. Dochodzi również do zjawiska zwanego "flashback", polegającym na widzeniu tego, co dzieje się w grze, w świecie realnym. Niebezpiecznym czynnikiem jest także wzrost tolerancji na gry, objawiające się tym, że gracz potrzebuje coraz lepszych efektów i coraz większej dawki doznań. Wyniki badań pokazują, że u niektórych graczy zaobserwowano problemy z koncentracją i komunikacją z innymi oraz łatwe wpadanie w złość. Nie sposób nie wspomnieć także o fizycznych zagrożeniach wynikających ze zbyt długiego siedzenia przy komputerze. Do najczęstszych zalicza się wadliwą postawę ciała oraz zbytnie przemęczenie narządu wzroku, które może prowadzić nawet do krótkowzroczności. Szczególną uwagę należy zwrócić na osoby z ADHD, które mają znacznie obniżony próg wrażliwości, w związku z tym o wiele łatwiej i szybciej mogą się uzależnić i zatracić w wirtualnym świecie. Czy z tego wynika, że gry komputerowe są największym na świecie złem?

Zrób przemeblowanie na swoim buirku - dobra energia pomoże ci w nauce.

Jasna strona medalu

Gry, podobnie jak wszystkie inne rzeczy zostały wymyślone dla ludzi i jeśli korzysta się z nich z umiarem i rozwagą - nie przynoszą szkody. Co więcej, mają wiele zalet . Ze względu na swoją wielowymiarowość i złożoność, gry wymagają od swoich użytkowników rozwiązywania niekiedy bardzo skomplikowanych problemów. Naukowcy udowodnili, że osoby grające w gry potrafią przyswoić znacznie więcej informacji, a także na dłużej je zapamiętują oraz stają się bardziej inteligentne. Ponadto gry komputerowe silnie stymulują mózg, uczą szybkości reakcji, logicznego myślenia, łączenia oraz analizowania zdobytych informacji w celu wskoczenia na kolejny poziom gry i zdobycia punktów. Kolejną ich zaletą jest rozwijanie wyobraźni przestrzennej . Psychologowie i pedagodzy twierdzą zgodnie, że gry logiczne i pamięciowe pomagają ćwiczyć refleks, percepcję i koordynacją motoryczną. Z kolei gry strategiczne bądź ekonomiczne, uczą podejmowania decyzji i rozwiązywania sytuacji problemowych. Także gry internetowe, popularnie zwane "sieciówkami" mają korzystny wpływ na graczy i uczą ich umiejętności planowania, zdolności przywódczych, komunikacyjnych i interpersonalnych . W tego typu grach, gracze przeważnie organizują drużyny, zmuszeni są do współpracy z innymi uczestnikami, ustalania strategii działania i przewidywania następnego ruchu ze strony przeciwnika. Niewątpliwie gry komputerowe uczą również cierpliwości, ponieważ nie od razu daje się poznać mechanizmy, jakie nią rządzą. Nabyte umiejętności gracze mogą wykorzystać w sytuacjach realnych.

Jak "nocny Marek" może czuć się wyspany? Musi spać jak Da Vinci, snem polifazowym!

Gry edukacyjne - funkcje i rodzaje

Gry edukacyjne odgrywają znaczącą rolę

- Motywacyjną - motywują gracza, tym samym przekładając ową motywację na procesy psychologiczne uczenia się,

- Symulacyjną - symulują rzeczywiste sytuacje, imitują pewne doświadczenia, które mogą zostać wykorzystane w praktycznym, codziennym życiu,

- Ułatwiającą - ułatwiają zrozumienie skomplikowanych procesów i struktur teoretycznych np. algorytmów w matematyce, dzięki podejmowaniu odpowiednich strategii w grze

Gry komputerowe - edukacyjne mają wiele rozmaitych form i można je podzielić na:

- Gry walki bezpośredniej - używane przede wszystkim przez chłopców, wspomagają koordynację psychoruchową, uczą taktycznego myślenia, szybkiego reagowania w określonych sytuacjach i dostrzegania szczegółów. Te umiejętności można wykorzystać w wielu codziennych sytuacjach, np. przy prowadzeniu samochodu lub też na zarządzaniu sprzętem komputerowym i bazami danych,

- Gry symulacyjne - używane są do celów szkoleniowych, uczą zarządzania oraz w przypadku gier sportowych (inny rodzaj symulacji) - strategii sportowych, pomagają także przyswoić reguły oraz fakty sportowe,

- Role-plying - gracz przyjmuje rolę, która jest formowana w procesie gry i zdobywania kolejnych doświadczeń. Osoba niejako staje się sceniczną postacią i poprzez formowanie charakteru postaci, podejmowania określonych decyzji, zaczyna rozumieć, dlaczego dzięki temu rozwija się określone umiejętności, a inne zaniedbuje i jaki ma to wpływ na przyszłe życiowe wybory,

- Gry strategiczne - pokazują metody testowania zaawansowanych strategii, które mogą zostać wykorzystane w realnych sytuacjach np. w sytuacjach biznesowych, w których trzeba przyjąć odpowiednią taktykę i umieć przewidzieć ruch partnera

Osobną grupę stanowią gry, które zaliczyć można do podgatunku gier edukacyjnych, np. gry matematyczne czy nauka pisania.

Czytaj także:

Szkoła przetrwania

Strategia picia kawy

Wakacje w pocie czoła