Do trupa - Jan Andrzej Morsztyn

Utwór Jana Andrzeja Morsztyna "Do trupa" pochodzi z tomu poetyckiego "Lutnia".

O czym jest wiersz?

Opisuje nieszczęśliwą miłość mężczyzny do kobiety. Podmiotem lirycznym jest zakochany mężczyzna, który porównuje swoją sytuację do sytuacji trupa.

Dwie pierwsze strofy opisują podobieństwa między nimi:

"Leżysz zabity i jam też zabity, Ty - strzałą śmierci, ja - strzałą miłości"

W trzecie i czwartej zwrotce poeta wylicza różnice między nieszczęśliwie zakochanym a trupem. Trup milczy, a język mężczyzny kwili, trup nic nie czuje, natomiast zakochany człowiek cierpi, jeden jest zimny jak lód, drugi "w piekielnej śreżodze".

W ostatniej zwrotce poeta dochodzi do wniosku, że lepiej być trupem niż nieszczęśliwie zakochanym:

"Ty się rozsypiesz prochem w małej chwili, Ja się nie mogę, stawszy się żywiołem Wiecznym mych ogniów, rozsypać popiołem".

Utwór jest sonetem. Składa się z 14 wersów podzielonych na cztery strofy: dwie pierwsze są czterowersowe (mają charakter opisowy), dwie ostatnie - trzywersowe (charakter refleksyjny).