Jan Andrzej Morsztyn - charakterystyka twórczości

Jan Andrzej Morsztyn tworzył poezję dla własnej przyjemności, pisał dla najbliższego otoczenia. Na twórczość Jana Andrzeja Morsztyna duży wpływ wywarł włoski poeta Giambattista Marino. Jan Andrzej Morsztyn określany jest jako najwybitniejszy polski marynista.

Twórczość Jana Andrzeja Morsztyna zaliczana jest do tzw. nurtu dworskiego. Charakterystycznymi cechami tej poezji jest lekkość, sprawność językowa, błyskotliwość, intelektualizm i uczuciowość. Tematem najchętniej podejmowanym przez poetę była miłość.

W dorobku artystycznym poety znalazły się epigramaty towarzyskie, erotyki, listy poetyckie, sonety. Jan Andrzej Morsztyn przełożył na język polski arcydzieło francuskiej tragedii klasycystycznej - ,,Cyda" Pierre'a Corneille'a.

Utwory Jana Andrzeja Morsztyna oparte są na koncepcie, czyli zaskakującym, oryginalnym pomyśle poetyckim. W jego wierszach uwagę zwraca bogactwo środków artystycznych: epitetów, metafor, porównań, hiperboli, anafor, wyliczeń.

Twórczość Jana Andrzeja Morsztyna zachowała się w dwóch zbiorach rękopisów: "Kanikuła albo psia gwiazda" (1647) i "Lutnia" (1661).