Julian Tuwim - biografia

Julian Tuwim (1894-1953) poeta, satyryk, tłumacz

Julian Tuwim przyszedł na świat 13 września 1894 roku w Łodzi w żydowskiej rodzinie mieszczańskiej. W rodzinnym mieście ukończył gimnazjum, następnie studiował prawo i filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. W czasie studiów współpracował z pismem "Pro arte et studio" oraz kabaretem "Pod Pikadorem". Tuwim był współzałożycielem grupy poetyckiej "Skamander". Julian Tuwim zadebiutował w 1913 roku wierszem "Prośba" opublikowanym w "Kurierze Warszawskim".

Dwudziestolecie międzywojenne i II wojna światowa

Okres dwudziestolecia międzywojennego poeta spędził w Warszawie. Publikował w "Szpilkach" i "Cyruliku Warszawskim". Był kierownikiem literackim warszawskich kabaretów: "Qui pro Quo" (1919 -1932), "Banda" (1932-34).

W czasie II wojny światowej Julian Tuwim przebywał w Rumunii, potem we Francji, Portugalii i Brazylii. Od 1942 roku mieszkał w Nowym Jorku. Do Polski wrócił w 1946 roku. W latach 1947 -1950 był kierownikiem artystycznym Teatru Nowego w Łodzi. W roku 1949 otrzymał nagrodę literacką miasta Łodzi oraz doktorat honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego, w 1951 roku - nagrodę państwową.

Julian Tuwim zmarł 27 grudnia 1953 roku w Zakopanem.

Mieszkańcy - omówienie

Julian Tuwim - charakterystyka tówczości

Julian Tuwim - biografia