Nie-Boska komedia - tytuł

Tytuł dramatu nawiązuje do " Boskiej komedii" Dantego i jest różnie interpretowany. Poeta chciał prawdopodobnie ukazać działania ludzi jako "nie-boski" czynnik dziejów, ewentualnie zasugerować, że wydarzenia przedstawione w utworze toczą się przeciwko Bogu, wbrew jego woli.

Czy uważnie przeczytałeś "Nie-Boską komedię"? Sprawdź się!