Nie-Boska komedia - bibliografia

Jan Tomkowski, "Literatura polska", PIW, Warszawa, 1997, s.138-139

Zygmunt Krasiński, "Nie-Boska komedia", PIW, Warszawa 1974, 67-163,

tamże, Stefan Traugutt, "Zygmunt Krasiński - Scenarzysta katastrofy", s. 7-65