Nie-Boska komedia - obóz arystokracji

Przedstawicielem arystokracji jest hrabia Henryk. Krasiński wprowadził do dramatu również innych przedstawicieli tej grupy społecznej, by w sposób pełny ją scharakteryzować. Poza hrabiami, baronami, książętami spotykamy w Okopach Św. Trójcy również przedstawicieli burżuazji - bankierów. W obliczu zagrożenia doszło do sojuszu różnych klas posiadających. Spośród zgromadzonych tylko hrabia Henryk okazuje się być człowiekiem honoru. Broni zgromadzonych w Okopach przedstawicieli arystokracji i starego porządku społecznego oraz religijnego.

Czy uważnie przeczytałeś "Nie-Boską komedię"? Sprawdź się!